Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesibelirtmişlerdir. Sobalı evlerdeki kömür tüketim ortalaması 3.37 ton/yıl iken, kaloriferli evlerdeki ortalama kömür tüketimi 4.30 ton/yıldır. Aradaki farkın, sobalı evlerde evin belirli bir bölümünün ısıtılmasından ve sobalı evlerdeki ısınmanın daha kısa süreli olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ankete katılanlara ayrıca lavvarlanmış kömür kullanıp kullanmadıkları da sorulmuştur. Lavvarlanmış kömür kullananların oranı %26 olup bu gruptakilerin ortalama kömür tüketimleri 3.57 ton/yıldır. Lavvarlanmamış kömür kullananların oranı ise %74 olup ortalama kömür tüketimleri 3.93 ton/yıldır. Lavvarlanmış kömür tüketim ortalamasının daha az olmasının sebebi olarak da lavvarlanmış kömürlerin alt ısıl değerinin daha yüksek olması gösterilebilir.

6.1.1 USEPA AP-42 Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması

Taş kömürü için elle beslemeli kazanlarda kullanılacak olan kükürt dioksit, azot oksitler, metan dışı uçucu organik bileşikler, metan, karbon monoksit, karbon dioksit, diazot monoksit ve partikül maddeler (PM-filtrelenebilir ve PM10) için emisyon faktörleri Amarikan Çevre Koruma Örgütünün yayınladığı ve AP 42 olarak bilinen Hava Kirleticileri Emisyon Faktörlerinden seçilmiştir (Çizelge 6.1). Emisyon faktörü kalitesi CO2 için B, SO2 için D ve diğer kirleticiler için de Edir. Karbondioksitin hesaplanmasında kömür içeriğindeki %karbon (%C) miktarı yıkanmış ve elenmiş lavvar kömüründe 57dir. Kükürt dioksitin hesaplanmasında kullanılan %kükürt (%S) değeri ise 0.8dir (Yıldırım ve Uzun 2000, Zeydan ve Yıldırım 2008).

Çizelge 6.1 Elle beslemeli kazanlarda taşkömürü için emisyon faktörleri (USEPA 2008b).

Kirletici SO2 NOx
NMVOC
CH4 CO
CO2 N2O PM-filtrelenebilir
PM10

Emisyon Faktörü (kg/ton kömür) 14.074 %S 4.131 4.54 2.27 124.85 32.96 %C 0.018 6.81 2.815

Emisyon Faktörü Kalitesi D E E E E B E E E

6285. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
faktörleri
nmvoc
kirletici
kirleticiler
kaynaklanan


85. SAYFA ICERIGI

belirtmişlerdir. Sobalı evlerdeki kömür tüketim ortalaması 3.37 ton/yıl iken, kaloriferli evlerdeki ortalama kömür tüketimi 4.30 ton/yıldır. Aradaki farkın, sobalı evlerde evin belirli bir bölümünün ısıtılmasından ve sobalı evlerdeki ısınmanın daha kısa süreli olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ankete katılanlara ayrıca lavvarlanmış kömür kullanıp kullanmadıkları da sorulmuştur. Lavvarlanmış kömür kullananların oranı %26 olup bu gruptakilerin ortalama kömür tüketimleri 3.57 ton/yıldır. Lavvarlanmamış kömür kullananların oranı ise %74 olup ortalama kömür tüketimleri 3.93 ton/yıldır. Lavvarlanmış kömür tüketim ortalamasının daha az olmasının sebebi olarak da lavvarlanmış kömürlerin alt ısıl değerinin daha yüksek olması gösterilebilir.

6.1.1 USEPA AP-42 Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması

Taş kömürü için elle beslemeli kazanlarda kullanılacak olan kükürt dioksit, azot oksitler, metan dışı uçucu organik bileşikler, metan, karbon monoksit, karbon dioksit, diazot monoksit ve partikül maddeler (PM-filtrelenebilir ve PM10) için emisyon faktörleri Amarikan Çevre Koruma Örgütünün yayınladığı ve AP 42 olarak bilinen Hava Kirleticileri Emisyon Faktörlerinden seçilmiştir (Çizelge 6.1). Emisyon faktörü kalitesi CO2 için B, SO2 için D ve diğer kirleticiler için de Edir. Karbondioksitin hesaplanmasında kömür içeriğindeki %karbon (%C) miktarı yıkanmış ve elenmiş lavvar kömüründe 57dir. Kükürt dioksitin hesaplanmasında kullanılan %kükürt (%S) değeri ise 0.8dir (Yıldırım ve Uzun 2000, Zeydan ve Yıldırım 2008).

Çizelge 6.1 Elle beslemeli kazanlarda taşkömürü için emisyon faktörleri (USEPA 2008b).

Kirletici SO2 NOx
NMVOC
CH4 CO
CO2 N2O PM-filtrelenebilir
PM10

Emisyon Faktörü (kg/ton kömür) 14.074 %S 4.131 4.54 2.27 124.85 32.96 %C 0.018 6.81 2.815

Emisyon Faktörü Kalitesi D E E E E B E E E

62

İlgili Kaynaklarsingle.php