Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇalışma alanında tüketilen yıllık kömür miktarı ise konut başına tüketim değerinin mahallelerdeki konut sayılarıyla çarpımları sonucunda elde edilmiştir. Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlar, Denklem 2.1 (Bölüm 2) kullanılarak, her mahalle için yıllık tüketilen toplam kömür miktarı ve elle beslemeli kazanlar için emisyon faktörlerinin çarpılması sonucunda hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 6.2de verilmiştir. Bir örnek olarak Asma mahallesi için emisyon miktarlarının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir.
Asma mah. yıllık kömür tüketimi = (Asma mah. konut sayısı) (Ortalama kömür tüketimi)

Asma mah. yıllık kömür tüketimi = 1163 konut 3.83 ton kömür / (konut yıl)

Asma mah. yıllık kömür tüketimi = 4454.3 ton kömür / yıl

Asma mahallesindeki evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarları:

SO2

=

14.074

%S

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

S2

=

(14.074

0.8)
1000

4454.3

=

50.2

ton yıl

NOx

=

4.131

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

= 18.4

ton yıl

NMVOC

=

4.54

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

20.2

ton yıl

CH4

=

2.27

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

= 10.1

ton yıl

CO

=

124.85

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

556.1

ton yıl

CO2

=

32.96

%C

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

CO2

=

(32.96

57)
1000

4454.3

=

8368.4

ton yıl

N2 O

=

0.018

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

0.1

ton yıl

6386. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kömür
miktarı
emisyon
tüketim
tüketimi
çalışma


86. SAYFA ICERIGI

Çalışma alanında tüketilen yıllık kömür miktarı ise konut başına tüketim değerinin mahallelerdeki konut sayılarıyla çarpımları sonucunda elde edilmiştir. Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyonlar, Denklem 2.1 (Bölüm 2) kullanılarak, her mahalle için yıllık tüketilen toplam kömür miktarı ve elle beslemeli kazanlar için emisyon faktörlerinin çarpılması sonucunda hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 6.2de verilmiştir. Bir örnek olarak Asma mahallesi için emisyon miktarlarının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir.
Asma mah. yıllık kömür tüketimi = (Asma mah. konut sayısı) (Ortalama kömür tüketimi)

Asma mah. yıllık kömür tüketimi = 1163 konut 3.83 ton kömür / (konut yıl)

Asma mah. yıllık kömür tüketimi = 4454.3 ton kömür / yıl

Asma mahallesindeki evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarları:

SO2

=

14.074

%S

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

S2

=

(14.074

0.8)
1000

4454.3

=

50.2

ton yıl

NOx

=

4.131

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

= 18.4

ton yıl

NMVOC

=

4.54

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

20.2

ton yıl

CH4

=

2.27

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

= 10.1

ton yıl

CO

=

124.85

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

556.1

ton yıl

CO2

=

32.96

%C

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

CO2

=

(32.96

57)
1000

4454.3

=

8368.4

ton yıl

N2 O

=

0.018

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

0.1

ton yıl

63

İlgili Kaynaklarsingle.php