Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiPM

filt

=

6.81

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

30.3

ton yıl

PM10

=

2.815

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

= 12.5

ton yıl

Diğer mahallelerdeki emisyon miktarları ise benzer şekilde hesaplanmıştır ve sonuçlar Çizelge 6.2de verilmiştir.
Hesaplanan sera gazları emisyon miktarları kullanılarak her mahalle için SO2, NMVOC, NOx ve PM10 kirlilik yükleri (KY) hesaplanmıştır. Kömür tüketiminin 181 günlük kış sezonunda (15 Ekim 15 Nisan) tüketildiği varsayılmış ve mahalle başına düşen kirlilik yükleri belirlenen emisyon miktarlarının mahalle alanına bölünmesi ile hesaplanmıştır (Özkan 2002). Asma mahallesi için SO2, NMVOC, NOx ve PM10 kirlilik yüklerinin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir. Diğer mahalleler için de benzer yöntem kullanılmış ve sonuçlar Çizelge 6.3de sunulmuştur.

( )KY

=

E

ton sezon

1sezon 181gün

1gün 24saat

1saat 60dakika

1dakika 60saniye

1012 g 1ton

1 Alan

m2

KY

g saniye

m2

=

Emisyon Miktarı Mahalle Alanı

1012 181 86400

KYSO 2

=

50.2 ton SO2 / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

= 1.2

g saniye

m2

KYNOx

=

18.4 ton NOx / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

=

0.5

g saniye

m

2

KYNMVOC

=

20.2 ton NMVOC / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

=

0.5

g saniye

m2

KYPM10

=

12.5 ton PM10 / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

=

0.3

g saniye

m2

6487. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nmvoc
emisyon
kömür
miktarı
miktarları
filt


87. SAYFA ICERIGI

PM

filt

=

6.81

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

=

30.3

ton yıl

PM10

=

2.815

ton

kg kömür

4454.3

ton

kömür yıl

1 ton 1000 kg

= 12.5

ton yıl

Diğer mahallelerdeki emisyon miktarları ise benzer şekilde hesaplanmıştır ve sonuçlar Çizelge 6.2de verilmiştir.
Hesaplanan sera gazları emisyon miktarları kullanılarak her mahalle için SO2, NMVOC, NOx ve PM10 kirlilik yükleri (KY) hesaplanmıştır. Kömür tüketiminin 181 günlük kış sezonunda (15 Ekim 15 Nisan) tüketildiği varsayılmış ve mahalle başına düşen kirlilik yükleri belirlenen emisyon miktarlarının mahalle alanına bölünmesi ile hesaplanmıştır (Özkan 2002). Asma mahallesi için SO2, NMVOC, NOx ve PM10 kirlilik yüklerinin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir. Diğer mahalleler için de benzer yöntem kullanılmış ve sonuçlar Çizelge 6.3de sunulmuştur.

( )KY

=

E

ton sezon

1sezon 181gün

1gün 24saat

1saat 60dakika

1dakika 60saniye

1012 g 1ton

1 Alan

m2

KY

g saniye

m2

=

Emisyon Miktarı Mahalle Alanı

1012 181 86400

KYSO 2

=

50.2 ton SO2 / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

= 1.2

g saniye

m2

KYNOx

=

18.4 ton NOx / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

=

0.5

g saniye

m

2

KYNMVOC

=

20.2 ton NMVOC / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

=

0.5

g saniye

m2

KYPM10

=

12.5 ton PM10 / sezon 2582399.994 m2

1012 86400

=

0.3

g saniye

m2

64

İlgili Kaynaklarsingle.php