Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇizelge 6.3 Zonguldak bölgesinde evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarları ve kirlilik yükleri.

Mahalle
Asma Bağlık Bahçelievler Baştarla Birlik Çaydamar Çınartepe Dilaver İnağzı İncivez Karaelmas Meşrutiyet Mithatpaşa On temmuz Tepebaşı Terakki Yayla Yeni Yeşil Toplam

Alanı (m2)
2582399.994 818588.893 982860.844 492461.866 1446146.019 1346978.043 1171796.143 3126475.607 1066925.760 847352.776 1838851.748 422430.927 1191648.302 1137096.709 1560095.094 1721465.145 607467.876 926712.309 571685.850 23859439.905

Emisyon Miktarları

(ton/yıl = ton/sezon)

SO2 NOx NMVOC

50.2 18.4

20.2

22.4 8.2

9.0

216.5 79.4

87.3

59.9 22.0

24.1

80.2 29.4

32.3

74.0 27.2

29.8

44.7 16.4

18.0

37.6 13.8

15.1

52.9 19.4

21.3

38.2 14.0

15.4

159.3 58.4

64.2

135.1 49.6

54.5

143.0 52.5

57.7

76.4 28.0

30.8

183.3 67.3

73.9

187.8 68.9

75.7

24.7 9.1

10.0

46.2 16.9

18.6

70.9 26.0

28.6

1703.1 624.9 686.7

PM10 12.5 5.6 54.1 15.0 20.1 18.5 11.2 9.4 13.2 9.5 39.8 33.8 35.8 19.1 45.8 47.0 6.2 11.5 17.7 425.8

SO2 1.2 1.7 14.1 7.8 3.5 3.5 2.4 0.8 3.2 2.9 5.5 20.4 7.7 4.3 7.5 7.0 2.6 3.2 7.9 107.3

Kirlilik Yükleri (g/sn*m2)
NOx NMVOC 0.5 0.5 0.6 0.7 5.2 5.7 2.9 3.1 1.3 1.4 1.3 1.4 0.9 1.0 0.3 0.3 1.2 1.3 1.1 1.2 2.0 2.2 7.5 8.2 2.8 3.1 1.6 1.7 2.8 3.0 2.6 2.8 1.0 1.0 1.2 1.3 2.9 3.2 39.4 43.3

PM10 0.3 0.4 3.5 1.9 0.9 0.9 0.6 0.2 0.8 0.7 1.4 5.1 1.9 1.1 1.9 1.7 0.7 0.8 2.0 26.8

66

6689. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde yer alan sarıçam (Pinus sylvestris L.)-doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) karışık mesçerelerine ilişkin büyüme modellerinin geliştirilmesi - Sayfa 327
Ek-Tablo 4’ün Devamı 305 Örnek 2-Gamma Alan No 3-Gamma 26 13.7 0.7 5.6 1.1 3.6 27 3.1 3.8 1.2 5.4 5.1 28 11.2 1.0 2.1 2.4 6.1 29 5.6 2.2 0.7 5.8 8.0 30 8.4 1.6 1.8 3.0 7.8 31 8.4 2.1 1.9 5.0 8.2 32 1.9 7.1 0.6 6.6 8.0 33 3.6 4.0 0.6 9.2 8.0 34 1.2 15.8 0.4 21.6 8.0 35 19.1 0.8 13.7 0.9 2.3 36 7.2 3.0 12.0 2.3 -6.4 37 3.2 6.7 1.8 7.9 7.3 38 4.5 4.8 1.3 10.5 7.8 39 3.6 5.0 0.9 10.0 8.4 4...
Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkileri: Panel data analizi - Sayfa 93
Yıllar Avustralya Avusturya Belçika Kanada Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İzlanda İrlanda İtalya Japonya Lüksemburg Meksika Hollanda Yeni Zelanda Norveç Portekiz İspanya İsveç İsviçre Türkiye İngiltere ABD TABLO 19: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Oranları (GSYİH Büyüme Oranı %) - Devam 1993 3.1 -1.5 -1.3 1.2 -0.5 -1.7 -1.5 -1.5 -2.5 0.3 2.3 -0.9 0.0 2.7 0.1 -0.0 5.2...
Tüketim toplumu, ekolojik risk ve Türkiye - Sayfa 76
Tablo 2.4.: Kamu Tüketim Harcamaları (Bir önceki döneme göre yüzde değişim) Ortalama Tahmini Değer 1975-85 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Avusturya Almanya Japonya Kore Hollanda İsveç İngiltere Amerika Avrupa Birliği OECD 2,3 1,8 0,1 ı,ı 1,7 2,3 3,2 3,5 3,7 3.0 1.3 1.2 -1.S 2.8 2.2 0.9 -0.3 0.1 1.6 2.2 2.0 2.4 1...

89. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yeni
toplam
zonguldak
incivez
karaelmas
meşrutiyet


89. SAYFA ICERIGI

Çizelge 6.3 Zonguldak bölgesinde evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarları ve kirlilik yükleri.

Mahalle
Asma Bağlık Bahçelievler Baştarla Birlik Çaydamar Çınartepe Dilaver İnağzı İncivez Karaelmas Meşrutiyet Mithatpaşa On temmuz Tepebaşı Terakki Yayla Yeni Yeşil Toplam

Alanı (m2)
2582399.994 818588.893 982860.844 492461.866 1446146.019 1346978.043 1171796.143 3126475.607 1066925.760 847352.776 1838851.748 422430.927 1191648.302 1137096.709 1560095.094 1721465.145 607467.876 926712.309 571685.850 23859439.905

Emisyon Miktarları

(ton/yıl = ton/sezon)

SO2 NOx NMVOC

50.2 18.4

20.2

22.4 8.2

9.0

216.5 79.4

87.3

59.9 22.0

24.1

80.2 29.4

32.3

74.0 27.2

29.8

44.7 16.4

18.0

37.6 13.8

15.1

52.9 19.4

21.3

38.2 14.0

15.4

159.3 58.4

64.2

135.1 49.6

54.5

143.0 52.5

57.7

76.4 28.0

30.8

183.3 67.3

73.9

187.8 68.9

75.7

24.7 9.1

10.0

46.2 16.9

18.6

70.9 26.0

28.6

1703.1 624.9 686.7

PM10 12.5 5.6 54.1 15.0 20.1 18.5 11.2 9.4 13.2 9.5 39.8 33.8 35.8 19.1 45.8 47.0 6.2 11.5 17.7 425.8

SO2 1.2 1.7 14.1 7.8 3.5 3.5 2.4 0.8 3.2 2.9 5.5 20.4 7.7 4.3 7.5 7.0 2.6 3.2 7.9 107.3

Kirlilik Yükleri (g/sn*m2)
NOx NMVOC 0.5 0.5 0.6 0.7 5.2 5.7 2.9 3.1 1.3 1.4 1.3 1.4 0.9 1.0 0.3 0.3 1.2 1.3 1.1 1.2 2.0 2.2 7.5 8.2 2.8 3.1 1.6 1.7 2.8 3.0 2.6 2.8 1.0 1.0 1.2 1.3 2.9 3.2 39.4 43.3

PM10 0.3 0.4 3.5 1.9 0.9 0.9 0.6 0.2 0.8 0.7 1.4 5.1 1.9 1.1 1.9 1.7 0.7 0.8 2.0 26.8

66

66

İlgili Kaynaklarsingle.php