Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiZonguldak Merkezde 39494 konutun yanma sezonu olarak yıllık kömür tüketimi 151262 tondur. Çizelge 6.2ye göre çalışma alanındaki evsel ısınmadan kaynaklanan toplam sera gazları emisyon miktarları 1703.1 ton/yıl SO2, 624.9 ton/yıl NOx, 686.7 ton/yıl NMVOC, 343.4 ton/yıl CH4, 18885.1 ton/yıl CO, 2.84 105 ton/yıl CO2, 2.7 ton/yıl N2O, 1030.1 ton/yıl filtrelenebilir PM ve 425.8 ton/yıl PM10 olarak hesaplanmıştır. Emisyonları en çok olan mahalleler konut sayısının fazla olması nedeniyle Bahçelievler, Terakki, Tepebaşı, Karaelmas, Mithatpaşa ve Meşrutiyet mahalleleridir.
Çizelge 6.3de ise evsel ısınmadan kaynaklanan SO2, NOx, NMVOC ve PM10 kirleticileri için kirlilik yükleri hesaplanmıştır. SO2 ve PM10 başlıca birincil kirleticilerdir. NOx ve NMVOC ise troposferik ozon oluşumuna yol açtığı için önemli kirleticilerdir. Çalışma alanına kış sezonu boyunca düşen toplam kirlilik yükleri 107.3 g/snm2 SO2, 39.4 g/snm2 NOx, 43.3 g/snm2 NMVOC ve 26.8 g/snm2 PM10dur. Kirlilik yükünün en yüksek olduğu iki mahalle Bahçelievler ve Meşrutiyet mahalleleridir. Bahçelievler mahallesindeki kirlilik yükleri 14.1 g/snm2 SO2, 5.2 g/snm2 NOx, 5.7 g/snm2 NMVOC ve 3.5 g/snm2 PM10dur. Meşrutiyet mahallesindeki kirlilik yükleri ise 20.4 g/snm2 SO2, 7.5 g/snm2 NOx, 8.2 g/snm2 NMVOC ve 5.1 g/snm2 PM10dur. Bu iki mahalledeki kirlilik yüklerinin yüksek çıkmasının en önemli nedeni nüfus yoğunluğudur. Bahçelievler ve Meşrutiyet mahallelerinin alanları diğer mahallelere göre daha az olup ve konut sayıları ise diğer mahallelere göre daha fazladır.
6.1.2 IPCC Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması
IPCCde sera gazları olarak sadece CO2, CH4 ve N2O bileşikleri verilmiştir. Evsel ısınmada taş kömürünün yanması için kullanılan IPCC emisyon faktörleri CO2 için 94600 g/GJ, CH4 için 300 g/GJ ve N2O için de 1.5 g/GJdür (Çizelge 6.4) (IPCC 2008). Emisyon faktörlerinin birimi g/GJ olduğu için kullanılan yakıtların enerji miktarlarını hesaplamak gerekir. Enerji miktarı, tüketilen yakıt miktarının yakıtın alt ısıl değeri ile çarpımına eşittir. Lavvarlanmış kömürler için alt ısıl değer 6900 kcal/kg alınmıştır (Çebi 2008). Lavvarlanmamış kömürler için de alt ısıl değerin 4500 kcal/kg olduğu kabul edilmiştir. Zonguldak bölgesindeki 19 mahalledeki toplam konut sayısı 39494dür (Çizelge 5.1). Kömür tüketim anketi sonuçlarına göre, konutların %26sının lavvarlanmış kömür kullandığı ve yıllık tüketim ortalamalarının
6790. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
miktarları
kömür
miktarı
sera
faktörleri


90. SAYFA ICERIGI

Zonguldak Merkezde 39494 konutun yanma sezonu olarak yıllık kömür tüketimi 151262 tondur. Çizelge 6.2ye göre çalışma alanındaki evsel ısınmadan kaynaklanan toplam sera gazları emisyon miktarları 1703.1 ton/yıl SO2, 624.9 ton/yıl NOx, 686.7 ton/yıl NMVOC, 343.4 ton/yıl CH4, 18885.1 ton/yıl CO, 2.84 105 ton/yıl CO2, 2.7 ton/yıl N2O, 1030.1 ton/yıl filtrelenebilir PM ve 425.8 ton/yıl PM10 olarak hesaplanmıştır. Emisyonları en çok olan mahalleler konut sayısının fazla olması nedeniyle Bahçelievler, Terakki, Tepebaşı, Karaelmas, Mithatpaşa ve Meşrutiyet mahalleleridir.
Çizelge 6.3de ise evsel ısınmadan kaynaklanan SO2, NOx, NMVOC ve PM10 kirleticileri için kirlilik yükleri hesaplanmıştır. SO2 ve PM10 başlıca birincil kirleticilerdir. NOx ve NMVOC ise troposferik ozon oluşumuna yol açtığı için önemli kirleticilerdir. Çalışma alanına kış sezonu boyunca düşen toplam kirlilik yükleri 107.3 g/snm2 SO2, 39.4 g/snm2 NOx, 43.3 g/snm2 NMVOC ve 26.8 g/snm2 PM10dur. Kirlilik yükünün en yüksek olduğu iki mahalle Bahçelievler ve Meşrutiyet mahalleleridir. Bahçelievler mahallesindeki kirlilik yükleri 14.1 g/snm2 SO2, 5.2 g/snm2 NOx, 5.7 g/snm2 NMVOC ve 3.5 g/snm2 PM10dur. Meşrutiyet mahallesindeki kirlilik yükleri ise 20.4 g/snm2 SO2, 7.5 g/snm2 NOx, 8.2 g/snm2 NMVOC ve 5.1 g/snm2 PM10dur. Bu iki mahalledeki kirlilik yüklerinin yüksek çıkmasının en önemli nedeni nüfus yoğunluğudur. Bahçelievler ve Meşrutiyet mahallelerinin alanları diğer mahallelere göre daha az olup ve konut sayıları ise diğer mahallelere göre daha fazladır.
6.1.2 IPCC Emisyon Faktörleri ile Evsel Isınmadan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonlarının Hesaplanması
IPCCde sera gazları olarak sadece CO2, CH4 ve N2O bileşikleri verilmiştir. Evsel ısınmada taş kömürünün yanması için kullanılan IPCC emisyon faktörleri CO2 için 94600 g/GJ, CH4 için 300 g/GJ ve N2O için de 1.5 g/GJdür (Çizelge 6.4) (IPCC 2008). Emisyon faktörlerinin birimi g/GJ olduğu için kullanılan yakıtların enerji miktarlarını hesaplamak gerekir. Enerji miktarı, tüketilen yakıt miktarının yakıtın alt ısıl değeri ile çarpımına eşittir. Lavvarlanmış kömürler için alt ısıl değer 6900 kcal/kg alınmıştır (Çebi 2008). Lavvarlanmamış kömürler için de alt ısıl değerin 4500 kcal/kg olduğu kabul edilmiştir. Zonguldak bölgesindeki 19 mahalledeki toplam konut sayısı 39494dür (Çizelge 5.1). Kömür tüketim anketi sonuçlarına göre, konutların %26sının lavvarlanmış kömür kullandığı ve yıllık tüketim ortalamalarının
67

İlgili Kaynaklarsingle.php