Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi3.57 ton olduğu; konutların %74ünün lavvarlanmamış kömür kullandığı ve yıllık tüketim ortalamalarının 3.93 ton olduğu düşünülerek tüketilen kömürlerin enerji miktarları aşağıdaki gibi hesaplanır.

Lavvarlanmış kömür için:

Enerji

Miktarı

=

39494

konut

(%26) 3.57

ton konut

yıl

6900

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

Enerji

Miktarı

=

1058817

GJ yıl

Lavvarlanmamış kömür için:

Enerji

Miktarı

=

39494

konut

(%74)3.93

ton konut

yıl

5400

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

Enerji

Miktarı

=

2163551

GJ yıl

Lavvarlanmış ve lavvarlanmamış kömürler için elde edilen enerji değerleri ile Çizelge 6.4deki emisyon faktörlerinin çarpımları sonucunda çalışma alanındaki sera gazlarının emisyon miktarları bulunmuştur. CO2 için hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir. Diğer kirleticiler için de benzer hesaplama yöntemi kullanılmış olup sonuçlar Çizelge 6.4de sunulmuştur.

Lavvarlanmış kömür için:

CO 2

= 1058817

GJ yıl

94600

g GJ

1ton 1000000g

= 1.002 105

ton yıl

Lavvarlanmamış kömür için:

CO2

=

2163551

GJ yıl

94600

g GJ

1ton 1000000g

=

2.046 105

ton yıl

Toplam CO2 emisyon miktarı:

CO2

=

1.002 105

ton yıl

+

2.046 105

ton yıl

=

3.048 105

ton yıl

6891. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
kömür
miktarı
enerji
miktarları
sera


91. SAYFA ICERIGI

3.57 ton olduğu; konutların %74ünün lavvarlanmamış kömür kullandığı ve yıllık tüketim ortalamalarının 3.93 ton olduğu düşünülerek tüketilen kömürlerin enerji miktarları aşağıdaki gibi hesaplanır.

Lavvarlanmış kömür için:

Enerji

Miktarı

=

39494

konut

(%26) 3.57

ton konut

yıl

6900

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

Enerji

Miktarı

=

1058817

GJ yıl

Lavvarlanmamış kömür için:

Enerji

Miktarı

=

39494

konut

(%74)3.93

ton konut

yıl

5400

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

Enerji

Miktarı

=

2163551

GJ yıl

Lavvarlanmış ve lavvarlanmamış kömürler için elde edilen enerji değerleri ile Çizelge 6.4deki emisyon faktörlerinin çarpımları sonucunda çalışma alanındaki sera gazlarının emisyon miktarları bulunmuştur. CO2 için hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir. Diğer kirleticiler için de benzer hesaplama yöntemi kullanılmış olup sonuçlar Çizelge 6.4de sunulmuştur.

Lavvarlanmış kömür için:

CO 2

= 1058817

GJ yıl

94600

g GJ

1ton 1000000g

= 1.002 105

ton yıl

Lavvarlanmamış kömür için:

CO2

=

2163551

GJ yıl

94600

g GJ

1ton 1000000g

=

2.046 105

ton yıl

Toplam CO2 emisyon miktarı:

CO2

=

1.002 105

ton yıl

+

2.046 105

ton yıl

=

3.048 105

ton yıl

68

İlgili Kaynaklarsingle.php