Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇizelge 6.4 Evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları için IPCC taş kömürü emisyon faktörleri ve Zonguldak Merkezdeki emisyon miktarları.

Kirletici
CO2 CH4 N2O

Emisyon Faktörü (g/Gj)
94600
300 1.5

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

Lavvarlanmış Kömür
1.002105 317.65 1.59

Lavvarlanmamış Kömür
2.046105 649.07 3.25

Toplam
3.048105 966.71 4.83

IPCC emisyon faktörleri ile hesaplanan emisyon miktarlarına göre çalışma alanındaki CO2 emisyonu 3.048105 ton/yıl, CH4 emisyonu 966.71 ton/yıl ve N2O misyonu da 4.83 ton/yıldır. CO2, CH4 ve N2O gazları için USEPA emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan değerler 2.841105 ton/yıl CO2, 343.4 ton/yıl CH4 ve 2.7 ton/yıl N2Odur. İki farklı yöntem karşılaştırıldığında, IPCC emisyon faktörlerinin varsayılan değerlerinin biraz daha yüksek olduğu ve varsayılan değerlerden daha düşük rakamların kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır (Çizelge 6.5).

Çizelge 6.5 Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarlarının karşılaştırılması.

Kirletici
CO2 CH4 N2O

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

USEPA 2.841105

IPCC 3.048105

343.4

966.71

2.7 4.83

6.2 ENERJİ SEKTÖRÜ (TERMİK SANTRAL) KAYNAKLI SERA GAZLARI

Taş kömürüne göre tasarlanmış olan 2150 MW kapasiteli Çatalağzı Termik Santralinde kullanılan yakıt miktarları yılda 1.6106 ton kömür, 7200 ton fuel-oil 6 ve 480 ton motorindir (URL2 2008). Termik santralde yakılan kömürün alt ısıl değeri 3300 kcal/kgdır (Kopaç ve Hilalci 2007). Fuel-oil ve motorinin alt ısıl değerleri sırasıyla 9700 kcal/kg ve 10200 kcal/kgdır (URL3 2008). Çatalağzı Termik Santralinden kaynaklanan emisyonların hesabı CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılarak üç farklı yöntem ile yapılmıştır.

6992. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

faktörleri
emisyon
sera
miktarları
ıpcc
kullanılarak


92. SAYFA ICERIGI

Çizelge 6.4 Evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları için IPCC taş kömürü emisyon faktörleri ve Zonguldak Merkezdeki emisyon miktarları.

Kirletici
CO2 CH4 N2O

Emisyon Faktörü (g/Gj)
94600
300 1.5

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

Lavvarlanmış Kömür
1.002105 317.65 1.59

Lavvarlanmamış Kömür
2.046105 649.07 3.25

Toplam
3.048105 966.71 4.83

IPCC emisyon faktörleri ile hesaplanan emisyon miktarlarına göre çalışma alanındaki CO2 emisyonu 3.048105 ton/yıl, CH4 emisyonu 966.71 ton/yıl ve N2O misyonu da 4.83 ton/yıldır. CO2, CH4 ve N2O gazları için USEPA emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan değerler 2.841105 ton/yıl CO2, 343.4 ton/yıl CH4 ve 2.7 ton/yıl N2Odur. İki farklı yöntem karşılaştırıldığında, IPCC emisyon faktörlerinin varsayılan değerlerinin biraz daha yüksek olduğu ve varsayılan değerlerden daha düşük rakamların kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır (Çizelge 6.5).

Çizelge 6.5 Evsel ısınmadan kaynaklanan emisyon miktarlarının karşılaştırılması.

Kirletici
CO2 CH4 N2O

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

USEPA 2.841105

IPCC 3.048105

343.4

966.71

2.7 4.83

6.2 ENERJİ SEKTÖRÜ (TERMİK SANTRAL) KAYNAKLI SERA GAZLARI

Taş kömürüne göre tasarlanmış olan 2150 MW kapasiteli Çatalağzı Termik Santralinde kullanılan yakıt miktarları yılda 1.6106 ton kömür, 7200 ton fuel-oil 6 ve 480 ton motorindir (URL2 2008). Termik santralde yakılan kömürün alt ısıl değeri 3300 kcal/kgdır (Kopaç ve Hilalci 2007). Fuel-oil ve motorinin alt ısıl değerleri sırasıyla 9700 kcal/kg ve 10200 kcal/kgdır (URL3 2008). Çatalağzı Termik Santralinden kaynaklanan emisyonların hesabı CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılarak üç farklı yöntem ile yapılmıştır.

69

İlgili Kaynaklarsingle.php