Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi6.2.1 CORINAIR Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması

CORINAIR veritabanından, gücü 300 MWtan düşük termik santrallerde yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan SO2, NOx, NMVOC, CH4, CO, CO2, N2O, toplam katı partiküller (TSP), PM10 ve PM2.5 için emisyon faktörleri seçilmiş ve Çizelge 6.6te gösterilmiştir (URL 4 2007). Kullanılan yakıtların enerji miktarları, alt ısıl değerleri ile yıllık tüketimin çarpımı olarak hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 6.7da gösterilmiştir. Her bir yakıt türü atmosfere salınan emisyonlar Denklem 2.1 kullanılarak, enerji miktarı ve emisyon faktörlerinin çarpımı şeklinde hesaplanmıştır. Çatalağzı Termik Santralinden kaynaklanan sera gazı emisyonları Çizelge 6.8de sunulmuştur.

Çizelge 6.6 Gücü 300 MWtan düşük termik santraller için emisyon faktörleri (URL4 2007).

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 (kg/Gj) N2O TSP PM10 PM2.5

Emisyon Faktörleri (g/Gj)

Kömür Fuel Oil – 6 Motorin

41 283

23

127 127

249

1.5 3

1.5

1.5 3

1.5

10 15

15

95 78

74

0.8 2

2

33

5

2.6 3

5

2.1 2.5

5

Kullanılan yakıtların enerji miktarları:

Kömür

:1.6×106

ton yıl

3300

kcal kg

4.186

10

6

GJ kcal

1000kg 1ton

=

22102080

GJ yıl

Fuel

oil

:

7200

ton yıl

9700

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

1000kg 1ton

=

292350

GJ yıl

Motorin

:

480

ton yıl

10200

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

1000kg 1ton

=

20495

GJ yıl

7093. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
miktarları
faktörleri
emisyonlar
miktarı
nmvoc


93. SAYFA ICERIGI

6.2.1 CORINAIR Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması

CORINAIR veritabanından, gücü 300 MWtan düşük termik santrallerde yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan SO2, NOx, NMVOC, CH4, CO, CO2, N2O, toplam katı partiküller (TSP), PM10 ve PM2.5 için emisyon faktörleri seçilmiş ve Çizelge 6.6te gösterilmiştir (URL 4 2007). Kullanılan yakıtların enerji miktarları, alt ısıl değerleri ile yıllık tüketimin çarpımı olarak hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 6.7da gösterilmiştir. Her bir yakıt türü atmosfere salınan emisyonlar Denklem 2.1 kullanılarak, enerji miktarı ve emisyon faktörlerinin çarpımı şeklinde hesaplanmıştır. Çatalağzı Termik Santralinden kaynaklanan sera gazı emisyonları Çizelge 6.8de sunulmuştur.

Çizelge 6.6 Gücü 300 MWtan düşük termik santraller için emisyon faktörleri (URL4 2007).

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 (kg/Gj) N2O TSP PM10 PM2.5

Emisyon Faktörleri (g/Gj)

Kömür Fuel Oil – 6 Motorin

41 283

23

127 127

249

1.5 3

1.5

1.5 3

1.5

10 15

15

95 78

74

0.8 2

2

33

5

2.6 3

5

2.1 2.5

5

Kullanılan yakıtların enerji miktarları:

Kömür

:1.6×106

ton yıl

3300

kcal kg

4.186

10

6

GJ kcal

1000kg 1ton

=

22102080

GJ yıl

Fuel

oil

:

7200

ton yıl

9700

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

1000kg 1ton

=

292350

GJ yıl

Motorin

:

480

ton yıl

10200

kcal kg

4.186 106

GJ kcal

1000kg 1ton

=

20495

GJ yıl

70

İlgili Kaynaklarsingle.php