Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇizelge 6.8 CORINAIR emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar.

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O TSP PM10 PM2.5

Kömür 906.19 2806.96 33.15 33.15 221.02 2.1106 17.68 66.31 57.47 46.41

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

Fuel Oil – 6

Motorin

82.74

0.47

37.13

5.10

0.88 0.03

0.88 0.03

4.39 2.3104

0.31 1516.60

0.58 0.04

0.88 0.10

0.88 0.10

0.73 0.10

Toplam 989.39 2849.20 34.06 34.06 225.71 2.12106 18.31 67.29 58.44 47.25

CORINAIR emisyon faktörlerinin kullanılmasıyla Çatalağzı Termik Santralinden atmosfere salınan toplam emisyon miktarları hesaplanmıştır. Buna göre ÇATES kaynaklı toplam emisyonlar 989.39 ton/yıl SO2, 2849.20 ton/yıl NOx, 34.06 ton/yıl NMVOC, 34.06 ton/yıl CH4, 225.71 ton/yıl CO, 2.12106 ton/yıl CO2, 18.31 ton/yıl N2O, 67.29 ton/yıl toplam katı partikül, 58.44 ton/yıl PM10 ve 47.25 ton/yıl PM2.5dir.

6.2.2 USEPA Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması

USEPA emisyon faktörü veritabanından, pulvarize taş kömürü yakan, kuru yataklı, yandan ateşlemeli santrallerde kömür ve fuel-oil 6 yanmasıyla ortaya çıkan SO2, NOx, NMVOC, CH4, CO, CO2, N2O, PM-Filtrelenebilir, PM10 ve toplam organik karbon (TOC) kirleticilerine ait emisyon faktörleri seçilmiştir. Seçilen emisyon faktörleri Çizelge 6.9de gösterilmiştir. Fuel oil için N2O ve PM10 emisyon faktörü bulunmamaktadır. %S, %C ve %A sırasıyla yakıttaki kükürt, karbon ve kül oranını göstermektedir. Çatalağzı termik santralinde yakılan kömür için %S değeri 0.8, %C değeri 35 ve %A değeri de 45dir (Durgun 2008). Fuel oil 6nın yoğunluğu 0.9861 kg/dm3 ve %S değeri de 2.8dir (Ekinci 1993). Kükürt, karbon ve kül oranları kullanılarak, kömür ve fuel oil için kg/ton biriminde emisyon faktörleri türetilmiş ve Çizelge 6.9de gösterilmiştir. Lb/tondan kg/tona geçiş yapabilmek için emisyon faktörü değeri 0.454 ile çarpılmıştır. Lb/1000galdan kg/1000dm3e geçebilmek için emisyon faktörü 0.12 ile çarpılmıştır. SO2 için kg/ton biriminden emisyon faktörlerinin türetilmesi aşağıda gösterilmiştir. Diğer kirleticiler için de benzer yöntemler kullanılmıştır. Motorinin yanması sonucunda ortaya çıkan SO2, NOx, CO, CO2, PM10 ve TOC emisyon
7295. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
faktörleri
emisyonlar
miktarları
miktarı
miktarlarının


95. SAYFA ICERIGI

Çizelge 6.8 CORINAIR emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar.

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O TSP PM10 PM2.5

Kömür 906.19 2806.96 33.15 33.15 221.02 2.1106 17.68 66.31 57.47 46.41

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

Fuel Oil – 6

Motorin

82.74

0.47

37.13

5.10

0.88 0.03

0.88 0.03

4.39 2.3104

0.31 1516.60

0.58 0.04

0.88 0.10

0.88 0.10

0.73 0.10

Toplam 989.39 2849.20 34.06 34.06 225.71 2.12106 18.31 67.29 58.44 47.25

CORINAIR emisyon faktörlerinin kullanılmasıyla Çatalağzı Termik Santralinden atmosfere salınan toplam emisyon miktarları hesaplanmıştır. Buna göre ÇATES kaynaklı toplam emisyonlar 989.39 ton/yıl SO2, 2849.20 ton/yıl NOx, 34.06 ton/yıl NMVOC, 34.06 ton/yıl CH4, 225.71 ton/yıl CO, 2.12106 ton/yıl CO2, 18.31 ton/yıl N2O, 67.29 ton/yıl toplam katı partikül, 58.44 ton/yıl PM10 ve 47.25 ton/yıl PM2.5dir.

6.2.2 USEPA Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması

USEPA emisyon faktörü veritabanından, pulvarize taş kömürü yakan, kuru yataklı, yandan ateşlemeli santrallerde kömür ve fuel-oil 6 yanmasıyla ortaya çıkan SO2, NOx, NMVOC, CH4, CO, CO2, N2O, PM-Filtrelenebilir, PM10 ve toplam organik karbon (TOC) kirleticilerine ait emisyon faktörleri seçilmiştir. Seçilen emisyon faktörleri Çizelge 6.9de gösterilmiştir. Fuel oil için N2O ve PM10 emisyon faktörü bulunmamaktadır. %S, %C ve %A sırasıyla yakıttaki kükürt, karbon ve kül oranını göstermektedir. Çatalağzı termik santralinde yakılan kömür için %S değeri 0.8, %C değeri 35 ve %A değeri de 45dir (Durgun 2008). Fuel oil 6nın yoğunluğu 0.9861 kg/dm3 ve %S değeri de 2.8dir (Ekinci 1993). Kükürt, karbon ve kül oranları kullanılarak, kömür ve fuel oil için kg/ton biriminde emisyon faktörleri türetilmiş ve Çizelge 6.9de gösterilmiştir. Lb/tondan kg/tona geçiş yapabilmek için emisyon faktörü değeri 0.454 ile çarpılmıştır. Lb/1000galdan kg/1000dm3e geçebilmek için emisyon faktörü 0.12 ile çarpılmıştır. SO2 için kg/ton biriminden emisyon faktörlerinin türetilmesi aşağıda gösterilmiştir. Diğer kirleticiler için de benzer yöntemler kullanılmıştır. Motorinin yanması sonucunda ortaya çıkan SO2, NOx, CO, CO2, PM10 ve TOC emisyon
72

İlgili Kaynaklarsingle.php