Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesifaktörleri de yine Çizelge 6.9de sunulmuştur. Motorinin yanması sonucu atmosfere salınan kirleticileri için emisyon faktörlerinin birimi g/GJdür.

Kömür

EF(SO

2

)

=

38

%S

lb ton

=

38

0.8

lb ton

0.454

kg lb

=

13.80

kg ton

FuelOil6

EF(SO2

)

=

157

%S

lb 1000gal

=

157

0.12

kg 1000 dm3

0.9861

kg dm3

%S

FuelOil6

EF(SO

2

)

=

0.0191

kg SO2 kg FuelOil

1000 1000

2.8

=

53.48

kg ton

Çizelge 6.9 ÇATES için USEPA emisyon faktörleri (USEPA 2008b).

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O PM-Filtrelenebilir PM10 TOC

Emisyon Faktörleri

Kömür

Fuel Oil – 6

(lb/ton) (kg/ton) (lb/1000 gal) (kg/ton)

38 %S

13.80

157 %S

53.48

15 6.81 32 3.90

0.06 0.03 0.76 0.09

0.04 0.02 0.28 0.03

0.5 0.23 5 0.60

72.6 %C 1153.61

25000

3040.00

0.08 0.04

10 %A 204.30 9.19 %S + 3.22 3.47

2.3 %A 46.99

0.1 0.05

1.04 0.126

Motorin (g/GJ) 124.70 1896.30
408.50 70520.00
133.30 154.80

Çizelge 6.9deki, kömür ve fuel oil – 6 için olan emisyon faktörleri yıllık kömür ve fuel oil tüketimleri ile çarpılarak emisyon miktarları hesaplanmıştır. Motorin yanması sonucunda ortaya çıkan emisyonların hesaplanabilmesi için de emisyon faktörleri Çizelge 6.7daki enerji miktarı ile çarpılmıştır. Aşağıda SO2 için emisyon miktarlarının hesaplanışı gösterilmiştir. Diğer kirletici emisyonları da benzer şekilde hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 6.10da sunulmuştur.

Kömür

E(SO 2

)

=

13.80

kg ton

1.6 106

ton

kömür yıl

1ton 1000kg

=

22082.56

ton yıl

7396. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kömür
kirletici
emisyon
kirleticiler
faktörleri
miktarı


96. SAYFA ICERIGI

faktörleri de yine Çizelge 6.9de sunulmuştur. Motorinin yanması sonucu atmosfere salınan kirleticileri için emisyon faktörlerinin birimi g/GJdür.

Kömür

EF(SO

2

)

=

38

%S

lb ton

=

38

0.8

lb ton

0.454

kg lb

=

13.80

kg ton

FuelOil6

EF(SO2

)

=

157

%S

lb 1000gal

=

157

0.12

kg 1000 dm3

0.9861

kg dm3

%S

FuelOil6

EF(SO

2

)

=

0.0191

kg SO2 kg FuelOil

1000 1000

2.8

=

53.48

kg ton

Çizelge 6.9 ÇATES için USEPA emisyon faktörleri (USEPA 2008b).

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O PM-Filtrelenebilir PM10 TOC

Emisyon Faktörleri

Kömür

Fuel Oil – 6

(lb/ton) (kg/ton) (lb/1000 gal) (kg/ton)

38 %S

13.80

157 %S

53.48

15 6.81 32 3.90

0.06 0.03 0.76 0.09

0.04 0.02 0.28 0.03

0.5 0.23 5 0.60

72.6 %C 1153.61

25000

3040.00

0.08 0.04

10 %A 204.30 9.19 %S + 3.22 3.47

2.3 %A 46.99

0.1 0.05

1.04 0.126

Motorin (g/GJ) 124.70 1896.30
408.50 70520.00
133.30 154.80

Çizelge 6.9deki, kömür ve fuel oil – 6 için olan emisyon faktörleri yıllık kömür ve fuel oil tüketimleri ile çarpılarak emisyon miktarları hesaplanmıştır. Motorin yanması sonucunda ortaya çıkan emisyonların hesaplanabilmesi için de emisyon faktörleri Çizelge 6.7daki enerji miktarı ile çarpılmıştır. Aşağıda SO2 için emisyon miktarlarının hesaplanışı gösterilmiştir. Diğer kirletici emisyonları da benzer şekilde hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 6.10da sunulmuştur.

Kömür

E(SO 2

)

=

13.80

kg ton

1.6 106

ton

kömür yıl

1ton 1000kg

=

22082.56

ton yıl

73

İlgili Kaynaklarsingle.php