Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiFuelOil

E(SO

2

)

=

53.48

kg ton

7200

ton

FuelOil yıl

1ton 1000kg

=

385.06

ton yıl

Motorin

E(SO2

)

=

124.70

g GJ

20495

GJ yıl

1ton 1000000g

=

2.56

ton yıl

Toplam

E(SO2

)

=

22082.56

+

385.06

+

2.56

=

22470.17

ton yıl

USEPA emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyon miktarları Çizelge 6.10da gösterilmiştir. Çizelge 6.10a göre ÇATESden 22470.17 ton/yıl SO2, 10962.94 ton/yıl NOx, 44.25 ton/yıl NMVOC, 29.30 ton/yıl CH4, 375.89 ton/yıl CO, 1.87106 ton/yıl CO2, 58.11 ton/yıl N2O, 3.27105 ton/yıl filtrelenebilir PM, 75185 ton/yıl PM10 ve 76.72 ton/yıl TOC atmosfere salınmaktadır. USEPA emisyon faktörleri yakılan yakıtların içeriğini dikkate aldığından özellikle SO2 ve PM emisyonları, CORINAIR emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan değerlere göre çok yüksektir.

Çizelge 6.10 USEPA emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar.

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O PM-Filtrelenebilir PM10 TOC

Kömür 22082.56 10896.00
43.58 29.06 363.20 1.85106 58.11 3.27105 75182.40 72.64

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

Fuel Oil – 6 Motorin

385.06

2.56

28.08

38.86

0.66

0.24

4.32 8.37

21888.00 1445.28

24.98 0.91

2.73 3.17

Toplam 22470.17 10962.94
44.25 29.30 375.89 1.87106 58.11 3.27105 75185.13 76.72

6.2.3 IPCC Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması

Çatalağzı Termik Santralinden kaynaklanan CO2, CH4 ve N2O sera gazları emisyonlarının hesaplanması için IPCC emisyon faktörü veritabanındaki varsayılan emisyon faktörleri

7497. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyonlar
emisyon
miktarları
emisyonları
faktörleri
enerji


97. SAYFA ICERIGI

FuelOil

E(SO

2

)

=

53.48

kg ton

7200

ton

FuelOil yıl

1ton 1000kg

=

385.06

ton yıl

Motorin

E(SO2

)

=

124.70

g GJ

20495

GJ yıl

1ton 1000000g

=

2.56

ton yıl

Toplam

E(SO2

)

=

22082.56

+

385.06

+

2.56

=

22470.17

ton yıl

USEPA emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyon miktarları Çizelge 6.10da gösterilmiştir. Çizelge 6.10a göre ÇATESden 22470.17 ton/yıl SO2, 10962.94 ton/yıl NOx, 44.25 ton/yıl NMVOC, 29.30 ton/yıl CH4, 375.89 ton/yıl CO, 1.87106 ton/yıl CO2, 58.11 ton/yıl N2O, 3.27105 ton/yıl filtrelenebilir PM, 75185 ton/yıl PM10 ve 76.72 ton/yıl TOC atmosfere salınmaktadır. USEPA emisyon faktörleri yakılan yakıtların içeriğini dikkate aldığından özellikle SO2 ve PM emisyonları, CORINAIR emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan değerlere göre çok yüksektir.

Çizelge 6.10 USEPA emisyon faktörleri ile hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar.

Kirleticiler
SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O PM-Filtrelenebilir PM10 TOC

Kömür 22082.56 10896.00
43.58 29.06 363.20 1.85106 58.11 3.27105 75182.40 72.64

Emisyon Miktarı (ton/yıl)

Fuel Oil – 6 Motorin

385.06

2.56

28.08

38.86

0.66

0.24

4.32 8.37

21888.00 1445.28

24.98 0.91

2.73 3.17

Toplam 22470.17 10962.94
44.25 29.30 375.89 1.87106 58.11 3.27105 75185.13 76.72

6.2.3 IPCC Emisyon Faktörleri ile Enerji Sektörü (Termik Santral) Kaynaklı Emisyon Miktarlarının Hesaplanması

Çatalağzı Termik Santralinden kaynaklanan CO2, CH4 ve N2O sera gazları emisyonlarının hesaplanması için IPCC emisyon faktörü veritabanındaki varsayılan emisyon faktörleri

74

İlgili Kaynaklarsingle.php