Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiseçilmiş ve Çizelge 6.11de gösterilmiştir. Uzun ömürlü sera gazlarının emisyonları, CORINAIR metodolojisinde olduğu gibi, emisyon faktörlerinin Çizelge 6.7daki enerji miktarları ile çarpımları sonucunda hesaplanmıştır. Kömür yanması sonucunda oluşan CO2, CH4 ve N2O emisyonlarının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir. Fuel oil 6 ve motorin yanması sonucu oluşan diğer emisyonlar da benzer şekilde hesaplanmış ve Çizelge 6.12de sunulmuştur.

Çizelge 6.11 ÇATES için IPCC emisyon faktörleri (IPCC 2008).

Kirleticiler
CO2 CH4 N2O

Kömür 94600
1 1.5

Emisyon Faktörleri (g/GJ)

Fuel Oil 6

Motorin

77400

74100

33

0.6 0.6

Kömür için emisyon miktarlarının hesaplanması:

CO 2

=

94600

g GJ

22102080

GJ yıl

1ton 1000000g

=

2.09 106

ton yıl

CH 4

= 1

g GJ

22102080

GJ yıl

1ton 1000000g

=

22.10

ton yıl

N2O

= 1.5

g GJ

22102080

GJ yıl

1ton 1000000g

=

33.15

ton yıl

Çizelge 6.12 IPCC emsiyon faktörleriyle hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar.

Kirleticiler
CO2 CH4 N2O

Kömür 2.09106
22.10 33.15

Emisyon Miktarı (ton/yıl) Fuel Oil Motorin 22627.91 1518.65 0.88 0.06 0.18 0.01

Toplam 2.12106
23.04 33.34

Çizelge 6.12de IPCC emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar gösterilmiştir. Çizelge 6.12ye göre ÇATESden yılda atmosfere 2.12106 ton CO2, 23.04 ton CH4 ve 33.34 ton N2O salınmaktadır. Aynı kirleticiler için CORINAIR emisyon faktörleri kullanıldığında yıllık 2.12106 ton CO2, 34.06 ton CH4 ve 18.31 ton N2Onun atmosfere alındığı hesaplanmıştır (Çizelge 6.8). USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında ise ÇATESden yılda 1.87106 ton CO2, 29.30 ton CH4 ve 58.11 ton N2Onun
7598. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
miktarları
faktörleri
emisyonlar
enerji
miktarlarının


98. SAYFA ICERIGI

seçilmiş ve Çizelge 6.11de gösterilmiştir. Uzun ömürlü sera gazlarının emisyonları, CORINAIR metodolojisinde olduğu gibi, emisyon faktörlerinin Çizelge 6.7daki enerji miktarları ile çarpımları sonucunda hesaplanmıştır. Kömür yanması sonucunda oluşan CO2, CH4 ve N2O emisyonlarının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir. Fuel oil 6 ve motorin yanması sonucu oluşan diğer emisyonlar da benzer şekilde hesaplanmış ve Çizelge 6.12de sunulmuştur.

Çizelge 6.11 ÇATES için IPCC emisyon faktörleri (IPCC 2008).

Kirleticiler
CO2 CH4 N2O

Kömür 94600
1 1.5

Emisyon Faktörleri (g/GJ)

Fuel Oil 6

Motorin

77400

74100

33

0.6 0.6

Kömür için emisyon miktarlarının hesaplanması:

CO 2

=

94600

g GJ

22102080

GJ yıl

1ton 1000000g

=

2.09 106

ton yıl

CH 4

= 1

g GJ

22102080

GJ yıl

1ton 1000000g

=

22.10

ton yıl

N2O

= 1.5

g GJ

22102080

GJ yıl

1ton 1000000g

=

33.15

ton yıl

Çizelge 6.12 IPCC emsiyon faktörleriyle hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar.

Kirleticiler
CO2 CH4 N2O

Kömür 2.09106
22.10 33.15

Emisyon Miktarı (ton/yıl) Fuel Oil Motorin 22627.91 1518.65 0.88 0.06 0.18 0.01

Toplam 2.12106
23.04 33.34

Çizelge 6.12de IPCC emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanan ÇATES kaynaklı emisyonlar gösterilmiştir. Çizelge 6.12ye göre ÇATESden yılda atmosfere 2.12106 ton CO2, 23.04 ton CH4 ve 33.34 ton N2O salınmaktadır. Aynı kirleticiler için CORINAIR emisyon faktörleri kullanıldığında yıllık 2.12106 ton CO2, 34.06 ton CH4 ve 18.31 ton N2Onun atmosfere alındığı hesaplanmıştır (Çizelge 6.8). USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında ise ÇATESden yılda 1.87106 ton CO2, 29.30 ton CH4 ve 58.11 ton N2Onun
75

İlgili Kaynaklarsingle.php