Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiatmosfere salındığı hesaplanmıştır (Çizelge 6.10). CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörleri ile hesaplanan uzun ömürlü sera gazları emisyon miktarlarının karşılaştırılması Çizelge 6.13de gösterilmiştir. USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında CO2 emisyon miktarı diğer yöntemlerle hesaplanan miktarlara oranla daha düşük çıkmıştır. En yüksek CH4 emisyon miktarı CORINAIR emisyon faktörleri kullanıldığında elde edilmiş olup aynı kirletici için en düşük değer ise IPCC emisyon faktörlerinin kullanımıyla bulunmuştur. N2O için de en yüksek emisyon miktarını USEPA emisyon faktörleri, en düşük emisyon miktarını da CORINAIR emisyon faktörleri vermiştir.

Çizelge 6.13 Enerji sektörü (ÇATES) emisyonlarının karşılaştırılması.

Kirleticiler
CO2 CH4 N2O

CORINAIR 2.12106 34.06 18.31

Emisyon Miktarı (ton/yıl) USEPA 1.87106 29.30 58.11

IPCC 2.12106
23.04 33.34

6.3 TRAFİKTEN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI

Trafik kökenli kirleticiler içerisinde hidrokarbonlar (HC), azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), dizel partikülleri, partikül maddeler ve bazı toksik etkili ağır metaller bulunmaktadır. CO ve HC emisyonları ağırlıklı olarak benzinli araçlardan kaynaklanırken NOx hem benzinli hem de dizel araçlardan atmosfere salınır. Partikül maddeler ise dizel yakıt kullanımıyla ilişkilidir. Sera gazlarında etkili bir mekanizmaya sahip olan HClar, NOx ve CO, atmosferde ikincil kirletici olarak bilinen troposferik ozonun oluşumunda etkili rol oynarlar (Winther 1998, Zeydan ve Yıldırım 2008).

Bu bölümde, Zonguldak il geneli ve insan faaliyetlerinin en yoğun olduğu il merkezinde araçların atmosfere saldıkları emisyonlar konusunda hesaplamalar yapılmıştır. Emisyonların hesaplanmasında kullanılan emisyon faktörleri literatürdeki çok sayıda kaynaktan derlenmiş ve Çizelge 6.14de sunulmuştur (Colls 1997, Demircioğlu 1998, Schmitz et al. 2000, Borrego et al. 2000, CORINAIR 2007, Keller et al. 2008) Adı geçen kaynaklarda kullanılan emisyon faktörleri detaylı olarak Ek Açıklamalar C bölümünde verilmiştir. 40 km/saatlik hızla seyahat eden ve sıvılaştırılmış petrol gaz (LPG) kullanan araçlar için emisyon faktörleri CORINAIR veri tabanındaki formüller kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

7699. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 44
BÖLÜM 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Orman yangınları doğal afet olup, şüphesiz hava kirliliğine katkısı çok fazladır. Ülkemizde çeşitli kirleticilerle ilgili emisyon envanterleri yapılırken orman yangınlarıyla ilgili yapılmış bir emisyon hesaplamasına rastlanılmamıştır. Bu çalışmada orman yangınlarından kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında emisyon envanterinin nasıl hesaplandığı konusunda yabancı ...

99. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
faktörleri
emisyonlar
emisyonların
corınaır
emisyonları


99. SAYFA ICERIGI

atmosfere salındığı hesaplanmıştır (Çizelge 6.10). CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörleri ile hesaplanan uzun ömürlü sera gazları emisyon miktarlarının karşılaştırılması Çizelge 6.13de gösterilmiştir. USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında CO2 emisyon miktarı diğer yöntemlerle hesaplanan miktarlara oranla daha düşük çıkmıştır. En yüksek CH4 emisyon miktarı CORINAIR emisyon faktörleri kullanıldığında elde edilmiş olup aynı kirletici için en düşük değer ise IPCC emisyon faktörlerinin kullanımıyla bulunmuştur. N2O için de en yüksek emisyon miktarını USEPA emisyon faktörleri, en düşük emisyon miktarını da CORINAIR emisyon faktörleri vermiştir.

Çizelge 6.13 Enerji sektörü (ÇATES) emisyonlarının karşılaştırılması.

Kirleticiler
CO2 CH4 N2O

CORINAIR 2.12106 34.06 18.31

Emisyon Miktarı (ton/yıl) USEPA 1.87106 29.30 58.11

IPCC 2.12106
23.04 33.34

6.3 TRAFİKTEN KAYNAKLANAN SERA GAZLARI

Trafik kökenli kirleticiler içerisinde hidrokarbonlar (HC), azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), dizel partikülleri, partikül maddeler ve bazı toksik etkili ağır metaller bulunmaktadır. CO ve HC emisyonları ağırlıklı olarak benzinli araçlardan kaynaklanırken NOx hem benzinli hem de dizel araçlardan atmosfere salınır. Partikül maddeler ise dizel yakıt kullanımıyla ilişkilidir. Sera gazlarında etkili bir mekanizmaya sahip olan HClar, NOx ve CO, atmosferde ikincil kirletici olarak bilinen troposferik ozonun oluşumunda etkili rol oynarlar (Winther 1998, Zeydan ve Yıldırım 2008).

Bu bölümde, Zonguldak il geneli ve insan faaliyetlerinin en yoğun olduğu il merkezinde araçların atmosfere saldıkları emisyonlar konusunda hesaplamalar yapılmıştır. Emisyonların hesaplanmasında kullanılan emisyon faktörleri literatürdeki çok sayıda kaynaktan derlenmiş ve Çizelge 6.14de sunulmuştur (Colls 1997, Demircioğlu 1998, Schmitz et al. 2000, Borrego et al. 2000, CORINAIR 2007, Keller et al. 2008) Adı geçen kaynaklarda kullanılan emisyon faktörleri detaylı olarak Ek Açıklamalar C bölümünde verilmiştir. 40 km/saatlik hızla seyahat eden ve sıvılaştırılmış petrol gaz (LPG) kullanan araçlar için emisyon faktörleri CORINAIR veri tabanındaki formüller kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

76

İlgili Kaynaklarsingle.php