Zonguldak il merkezinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı prevalansının değerlendirilmesi


22
sigara içenlerde sigarayı bırakanlardan daha önemliydi. Bu durum erken yaşta sigarayı bırakanlarda akciğer fonksiyonlarında düzelme olabileceğini göstermekteydi.
Amerika’da 6 farklı merkezde yapılan bir kohort çalışmasında, 10-18 yaşlarındaki 5.158 erkek ve 4.902 kız çocuğunda, sigaranın akciğer fonksiyonları gelişimi üzerindeki etkileri araştırıldı (87). Çalışma, 1974- 1989 döneminde yıllık muayeneler şeklinde yapıldı. Sigara içimi ile FEVı/FVC ve maksimal ekspirasyon ortası akım (MMEF) azalması arasında doz-yanıt ilişkisi bulundu. Ergen kızlar, sigaranın akciğer fonksiyonları gelişimi üzerindeki zararlı etkileri açısından erkeklerden daha duyarlıydı.
Pasif sigara içiminin akciğer fonksiyon kaybına neden olduğu ve kronik bronşit riskini artırdığı gösterilmiştir. Radon ve arkadaşlarının (88) yaptığı bir çalışmada, evde pasif sigara içiminde kronik bronşit için olabilirlik oranı 1.90 iken evde ve işyerinde yoğun (günde 8 saatten fazla) pasif sigara dumanına maruz kalanlarda bu oran 3.07 olarak bulunmuştur.
Mesleksel Tozlar ve Kimyasal Dumanlar Kimyasal dumanlar, organik ve inorganik tozlarla yeterince yoğun ve uzun süre karşılaşma, sigara etkisinden bağımsız olarak hava yolu aşırı cevaplılığında, FEVı azalma hızında ve KOAH mortalitesinde artışa neden olur. Bu etkenlere sigaranın zararlı etkisi de ilave olursa KOAH gelişme riski belirgin olarak artar (10). Çiftçilik (tahıl ve pamuk gibi) veya tozlu ortamı olan diğer mesleklerde çalışmak (madenciler, metal işçileri, odun işçileri, inşaat işçileri gibi) kronik bronşit gelişme riskini iki-üç kat arttırırken, sigara içimi ile birlikte bu risk altı kat artmaktadır. Silika tozu da mesleğe bağlı solunumsal toksinlerin en önemlilerindendir. Epidemiyolojik ve patolojik çalışmalar silikozisin radyolojik bulguları olmadan da kronik bronşit, amfizem ve/veya küçük hava yolu hastalığı gelişebileceğini gösterir. Tek başına kömür tozuna maruz kalmak hava akım sınırlaması yapabilmektedir (3). Montes ve arkadaşlarının (89) kömür madeninde çalışan ve 20 yıl boyunca izlenen 2.579 işçi üzerinde yaptığı bir kohort çalışmasında işçilerin %12.4ünde FEVıde hızlı düşüş olduğu gösterilmiştir. Oxman ve arkadaşlarının (90) yaptığı bir çalışmada 35 yıl boyunca ortalama 2mg/m3 tozlu havada çalışan ve sigara içmeyen 1.000 kömür madeni işçisinden 80ninde FEVıde34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı olgular ile sağlıklı bireylerin inspiratuar ve ekspiratuar BT dansitometrilerinin karşılaştırılması: solunum fonksiyon testleri ile korelasyonu - Sayfa 16
ancak KOAH gelişimine hassas sigara içen bireylerde bu oran yılda 80-100 ml’ dir [11]. Sigara içen bireylerde içilen sigaranın paket yılı ve akciğer hastalığının şiddeti arasında doz bağımlı bir ilişki bulunmaktadır [22]. Sigara kullanımı, KOAH gelişme riskinin %80-90' ından sorumludur. A.B.D.' de 1980' li yıllardaki KOAH’ a bağlı mortalitenin, erkeklerde yaklaşık %85’ inde, kadınlarda da yaklaşık...
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler - Sayfa 17
5 2.1.3.1 SİGARA KOAH gelişiminde en önemli risk faktörü sigara içiciliğidir. Gelişmiş ülkelerde sigara veya diğer tütün ürünleri KOAH gelişiminin % 80-90 ından sorumludur (1,6). ABD' de 1980'li yıllardaki KOAH' a bağlı mortalitenin, erkeklerde yaklaşık %85, kadınlarda yaklaşık %70 oranlarında sigarayla bağlantılı olduğu bulunmuştur.(6,12). İçilen sigara miktarı ile FEV1’deki yıllık azalmanın b...
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda beslenme durumu ve bazı biyokimyasal ölçümler - Sayfa 25
7    Sigara içen kişilerde, sigara içmeyenlere göre KOAH gelişme riskinin 9.7-30 kat arttığı gösterilmiştir. Sigara içenlerin %50’sinde kronik bronşit gelişirken, %1520’sinde KOAH gelişmektedir, ancak KOAH gelişmesinin nedeni tam olarak anlaşılabilmiş değildir. İleri sürülen mekanizmalar sigara içimi, alveoler makrofajlar, kemoatraktanlar, nötrofiller, elastaz, endojen ve ekzojen oksidanlar ile ...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sigara
çalışma
risk
maruz
oran
tozlar


34. SAYFA ICERIGI

22
sigara içenlerde sigarayı bırakanlardan daha önemliydi. Bu durum erken yaşta sigarayı bırakanlarda akciğer fonksiyonlarında düzelme olabileceğini göstermekteydi.
Amerika’da 6 farklı merkezde yapılan bir kohort çalışmasında, 10-18 yaşlarındaki 5.158 erkek ve 4.902 kız çocuğunda, sigaranın akciğer fonksiyonları gelişimi üzerindeki etkileri araştırıldı (87). Çalışma, 1974- 1989 döneminde yıllık muayeneler şeklinde yapıldı. Sigara içimi ile FEVı/FVC ve maksimal ekspirasyon ortası akım (MMEF) azalması arasında doz-yanıt ilişkisi bulundu. Ergen kızlar, sigaranın akciğer fonksiyonları gelişimi üzerindeki zararlı etkileri açısından erkeklerden daha duyarlıydı.
Pasif sigara içiminin akciğer fonksiyon kaybına neden olduğu ve kronik bronşit riskini artırdığı gösterilmiştir. Radon ve arkadaşlarının (88) yaptığı bir çalışmada, evde pasif sigara içiminde kronik bronşit için olabilirlik oranı 1.90 iken evde ve işyerinde yoğun (günde 8 saatten fazla) pasif sigara dumanına maruz kalanlarda bu oran 3.07 olarak bulunmuştur.
Mesleksel Tozlar ve Kimyasal Dumanlar Kimyasal dumanlar, organik ve inorganik tozlarla yeterince yoğun ve uzun süre karşılaşma, sigara etkisinden bağımsız olarak hava yolu aşırı cevaplılığında, FEVı azalma hızında ve KOAH mortalitesinde artışa neden olur. Bu etkenlere sigaranın zararlı etkisi de ilave olursa KOAH gelişme riski belirgin olarak artar (10). Çiftçilik (tahıl ve pamuk gibi) veya tozlu ortamı olan diğer mesleklerde çalışmak (madenciler, metal işçileri, odun işçileri, inşaat işçileri gibi) kronik bronşit gelişme riskini iki-üç kat arttırırken, sigara içimi ile birlikte bu risk altı kat artmaktadır. Silika tozu da mesleğe bağlı solunumsal toksinlerin en önemlilerindendir. Epidemiyolojik ve patolojik çalışmalar silikozisin radyolojik bulguları olmadan da kronik bronşit, amfizem ve/veya küçük hava yolu hastalığı gelişebileceğini gösterir. Tek başına kömür tozuna maruz kalmak hava akım sınırlaması yapabilmektedir (3). Montes ve arkadaşlarının (89) kömür madeninde çalışan ve 20 yıl boyunca izlenen 2.579 işçi üzerinde yaptığı bir kohort çalışmasında işçilerin %12.4ünde FEVıde hızlı düşüş olduğu gösterilmiştir. Oxman ve arkadaşlarının (90) yaptığı bir çalışmada 35 yıl boyunca ortalama 2mg/m3 tozlu havada çalışan ve sigara içmeyen 1.000 kömür madeni işçisinden 80ninde FEVıde

İlgili Kaynaklarsingle.php