Zonguldak il merkezinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı prevalansının değerlendirilmesi


iii
TEŞEKKÜR
Asistanlık sürem boyunca eğitimim için her türlü fedakarlığa katlanmış, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, tezimin tasarlanması ve yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı başkanı, Doç. Dr. Meltem Tora;
Bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım Doç. Dr. Levent Karta, Doç. Dr. Remzi Altına ve Doç. Dr. Figen Atalaya;
Rotasyonlarım süresince bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlandığım Dahiliye Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Yücel Üstündağa, Radyodiagnostik Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Sadi Gündoğduya, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Deniz Akdumana, Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi 2. göğüs hastalıkları kliniği şefi Doç . Dr. Kemal Tahaoğluna ve Doç. Dr. Tülin Esen Sevime;
Tez çalışmamın istatistiksel olarak planlanması ve tez yazımın hazırlanmasındaki teknik desteklerinden dolayı sayın Yard. Doç. Dr. Sibel Kırana;
Göğüs Hastalıkları kliniğinde birlikte çalışmaktan zevk aldığım ve her zaman yanımda olan başta Dr. Yalçın Dutkun, Dr. M. Emin Akkoyunlu, Dr. Suna Akbulut, Dr Hakan Tanrıverdi, Dr. Fatma Erboy, Dr. Hüseyin Adıyaman, Dr. Murat Altuntaş, Dr. Olgun Keskin, Dr. Cevahir Çelik ve Dr. Fırat Uygur olmak üzere tüm asistan arkadaşlarıma, servis hemşire ve personeline;
Maddi ve manevi olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen annem ve babama;
Her zaman desteğini gördüğüm eşim Dr. Zühal Örneke;
Teşekkür ederim.4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kömür madeni yeraltı çalışanlarında ve Zonguldak il merkezinde tüberküloz enfeksiyon prevalansı - Sayfa 3
iii TEŞEKKÜR Asistanlık sürem boyunca eğitimim için her türlü fedakârlığa katlanmış, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, tezimin tasarlanması ve yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Kart’a; Bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr Meltem Tor’a, Göğüs H...
5-15 yaş grubu obez çocuklarda leptin reseptör Gln223Arg gen polimorfizmi ve kan leptin düzeylerinin metabolik sendrom ölçütleri ile ilişkisi - Sayfa 4
ÖNSÖZ Asistanlık sürem boyunca eğitimim için her türlü fedakarlığa katlanmış, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, tezimin tasarlanması ve yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen hocam Doç. Dr. Fatma Demirel’e; Bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım değerli hocalarım Doç. Dr. Bahri Ermiş, Yrd. Doç. Dr. İ. Etem Pişkin’e; Rotasyonlarım süresince bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlandığım E...
Çocuklarda akut bronşiolit etkenlerinin PCR yöntemi ile araştırılması - Sayfa 4
ÖNSÖZ Asistanlık sürem boyunca eğitimim için her türlü fedakarlığa katlanmış, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, tezimin tasarlanması ve yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen hocam Yrd. Doç. Dr. Etem Pişkin’e; Bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım değerli hocalarım Doç. Dr. Bahri Ermiş, Yrd. Doç. Dr. Gonca Üstündağ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çalık, Doç. Dr. Fatma Demirel, Yrd. Doç. Dr. Cumhu...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
zaman
eğitim
yararlandığım
prof
süresince


4. SAYFA ICERIGI

iii
TEŞEKKÜR
Asistanlık sürem boyunca eğitimim için her türlü fedakarlığa katlanmış, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, tezimin tasarlanması ve yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı başkanı, Doç. Dr. Meltem Tora;
Bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım Doç. Dr. Levent Karta, Doç. Dr. Remzi Altına ve Doç. Dr. Figen Atalaya;
Rotasyonlarım süresince bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlandığım Dahiliye Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Yücel Üstündağa, Radyodiagnostik Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Sadi Gündoğduya, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Deniz Akdumana, Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi 2. göğüs hastalıkları kliniği şefi Doç . Dr. Kemal Tahaoğluna ve Doç. Dr. Tülin Esen Sevime;
Tez çalışmamın istatistiksel olarak planlanması ve tez yazımın hazırlanmasındaki teknik desteklerinden dolayı sayın Yard. Doç. Dr. Sibel Kırana;
Göğüs Hastalıkları kliniğinde birlikte çalışmaktan zevk aldığım ve her zaman yanımda olan başta Dr. Yalçın Dutkun, Dr. M. Emin Akkoyunlu, Dr. Suna Akbulut, Dr Hakan Tanrıverdi, Dr. Fatma Erboy, Dr. Hüseyin Adıyaman, Dr. Murat Altuntaş, Dr. Olgun Keskin, Dr. Cevahir Çelik ve Dr. Fırat Uygur olmak üzere tüm asistan arkadaşlarıma, servis hemşire ve personeline;
Maddi ve manevi olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen annem ve babama;
Her zaman desteğini gördüğüm eşim Dr. Zühal Örneke;
Teşekkür ederim.

İlgili Kaynaklarsingle.php