Zonguldak il merkezinde yaşayan 15-49 yaş ev kadınlarının ev kazası geçirme sıklığının değerlendirilmesi

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ EV KADINLARININ EV KAZASI GEÇİRME SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2006 YÜKSEK LİSANS TEZİ
FUNDA VEREN1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Diyarbakır geleneksel konut mimarisinde morfolojik analiz: Geleneksel konutların güncel kullanımda değerlendirilmesi - Sayfa 211
187 Ev 42 Ev 41 Ev 40 Ev 39 Ev 38 Ev 37 Ev 36 Ev 35 Ev 34 Ev 33 Ev 32 Ev 31 Ev 30 Ev 29 Ev 28 Ev 27 Ev 26 Ev 25 Ev 24 Ev 23 Ev 22 Ev 21 Ev 20 Ev 19 Ev 18 Ev 17 Ev 16 Ev 15 Ev 14 Ev 13 Ev 12 Ev 11 Ev 10 Ev 9 Ev 8 Ev 7 Ev 6 Ev 5 Ev 4 Ev 3 Ev 2 Ev 1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Dış ile Dışsız Şekil 6.51. Geleneksel evlerin dışlı-dışsız TFF [Özyılmaz, 2005] 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 ...
Mekansal dizim ve görünür alan bağlamında geleneksel Kayseri evleri - Sayfa 177
Çizelge 4.6: İncelenen Geleneksel Kayseri Evleri‟nin eve giriş konumlarından elde edilmiş isovistler 1. Ev Ev 19 Ev Ev 27 18 28 Ev Ev 2 10 Ev Ev 19 29 Ev Ev 3 12 Ev Ev 20 30 Ev Ev 4 13 Ev Ev 5 14 Ev Ev 6 15 Ev Ev 7 16 Ev Ev 21 31 Ev 22 Ev 23 32 Ev Ev 24 33 Ev 25 Ev Ev 8 17 Ev 26 150 ...
Mekansal dizim ve görünür alan bağlamında geleneksel Kayseri evleri - Sayfa 178
Çizelge 4. 7: İncelenen Geleneksel Kayseri Evleri‟nin giriş mekânlarının merkez noktalarından elde edilmiş isovistler Ev Ev 19 Ev Ev 27 18 28 Ev Ev 2 10 Ev Ev 3 12 Ev Ev 19 29 Ev Ev 20 30 Ev Ev 4 13 Ev Ev 5 14 Ev Ev 21 31 Ev 22 Ev 23 32 Ev Ev 6 15 Ev Ev 7 16 Ev Ev 24 33 Ev 25 Ev Ev 8 17 Ev 26 151 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
merkezinde
yaşayan
kadınlarının
kazası
geçirme


1. SAYFA ICERIGI

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ EV KADINLARININ EV KAZASI GEÇİRME SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2006 YÜKSEK LİSANS TEZİ
FUNDA VEREN

İlgili Kaynaklarsingle.php