T. C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
ZONGULDAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE SİGARA İLE MÜCADELEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ
SAADET ÇOLAK ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER
ZONGULDAK 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak ili merkez ilçesinde bağışıklama hizmeti veren 1. basamak sağlık kurumlarında soğuk zincirin değerlendirilmesi ve sağlık personelinin bilgi durumu - Sayfa 2
ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİNDE BAĞIŞIKLAMA HİZMETİ VEREN 1. BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA SOĞUK ZİNCİRİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞLIK PERSONELİNİN BİLGİ DURUMU Dr. Özgür SEKRETER Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi Olarak Hazırlanmıştır ZONGULDAK Ocak 2008 2 ...
Zonguldak il merkezi 1. basamak sağlık kuruluşlarında örgüt kültürü tipinin işe bağlanma ve iş stresi ilişkisi ile sağlık - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİ 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPİNİN İŞE BAĞLANMA VE İŞ STRESİ İLİŞKİSİ İLE SAĞLIK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bilgehan AÇIKGÖZ TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Sibel KIRAN ZONGULDAK 2009 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
sağlık
sağlığı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
ZONGULDAK İL MERKEZİNDEKİ LİSELERDE SİGARA İLE MÜCADELEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ
SAADET ÇOLAK ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET ALİ KURÇER
ZONGULDAK 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php