İÇİNDEKİLER (devam ediyor) 6.1. EV HALKI TESPİT FİŞLERİNİN DOLDURULMA DURUMU 6.2. ARAŞTIRMA GRUBU HANELERE AİT ÖZELLİKLER

42 45

6.3. SAĞLIK OCAKLARI DEĞİŞKENLERİNE GÖRE EV HALKI TESPİT

FİŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

46

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

48

7.1. SONUÇLAR

48

7.2. ÖNERİLER

49

KAYNAKLAR

50

EKLER

52

Ek I. Zonguldak İl Merkezi Haritası

52

Ek II. Türkiye İstatistik Kurumunda Alınan Örneklemin Faturası

53

Ek III. Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Ön Yüzü

54

Ek IV. Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Arka Yüzü

55

Ek V. Araştırma Grubunda Yer Alan Kişilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 56

Ek VI. Araştırma Grubundaki Kişilerin Sağlık Ocaklarında Kaydının Bulunma

Durumu ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımları

57

Ek VII. Araştırma Grubundaki Kişilerin Sağlık Ocaklarında Kaydının

Bulunma Durumu ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımları

58

Ek VIII. Sağlık Ocaklarının Genel Özellikleri

59

ÖZGEÇMİŞ

x12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

15-49 yaş grubu kadınların problem çözme becerilerinin incelenmesi - Sayfa 37
27 3.3. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın evrenini I ve II no’ lu sağlık ocağına kayıtlı, 15-49 yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır. Evrendeki kadınların sayısı 3201’ dır. 3.4. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ Örneklem, evrendeki birey sayısı bilindiği durumlarda kullanılan formül ile saptanmıştır. Bu formüle göre (n=Nt pq / d (N-1) + t pq ) örneklem sayısı 350 kişi olarak belirlenmiştir. Örne...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

halkı
tespit
sağlık
durumu
fişi
bulunma


12. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER (devam ediyor) 6.1. EV HALKI TESPİT FİŞLERİNİN DOLDURULMA DURUMU 6.2. ARAŞTIRMA GRUBU HANELERE AİT ÖZELLİKLER

42 45

6.3. SAĞLIK OCAKLARI DEĞİŞKENLERİNE GÖRE EV HALKI TESPİT

FİŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

46

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

48

7.1. SONUÇLAR

48

7.2. ÖNERİLER

49

KAYNAKLAR

50

EKLER

52

Ek I. Zonguldak İl Merkezi Haritası

52

Ek II. Türkiye İstatistik Kurumunda Alınan Örneklemin Faturası

53

Ek III. Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Ön Yüzü

54

Ek IV. Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Arka Yüzü

55

Ek V. Araştırma Grubunda Yer Alan Kişilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 56

Ek VI. Araştırma Grubundaki Kişilerin Sağlık Ocaklarında Kaydının Bulunma

Durumu ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımları

57

Ek VII. Araştırma Grubundaki Kişilerin Sağlık Ocaklarında Kaydının

Bulunma Durumu ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımları

58

Ek VIII. Sağlık Ocaklarının Genel Özellikleri

59

ÖZGEÇMİŞ

x

İlgili Kaynaklarsingle.php