6. Yöresel endemik hastalıkların tedavisi 7. Sık görülen hastalık ve yaralanmaların tedavisi 8. Temel ilaçların sağlanması
Temel Sağlık Hizmetleri bireylerin sağlık ihtiyaçları için ilk başvurdukları (birinci basamak) yerden başlayarak daha üst merkezlerde (ikinci, üçüncü basamak) verilen tüm hizmetleri kapsar .
2.3. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ Her sağlık sisteminin iki temel amacı vardır; birincisi hastalıkların nedenleri, izlenmesi, sağlığın geliştirilmesi, konularında daha çok bilgi sahibi olarak tüm toplumun sağlığını geliştirmektir. İkinci amaç ise, sağlık hizmeti ve sağlığın iyileştirilmesini toplumun tüm kesimlerine eşit olarak ulaştırmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlık hizmet sistemlerinin iki ana hedefini karşılamak anlamında dengededir. Temel düzeyde bakım herkese eşit olarak sunulur. Sağlığı ve iyilik halini en üst düzeye çıkararak toplumda yaygın olan sorunların çözümü sağlanır (13).
TSH içerisinde birinci basamak sağlık hizmeti; topluma cinsiyet, hastalık ya da organ farkı gözetmeksizin, sağlık eğitimi, danışmanlık, hastalıklardan korunma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren kapsayıcı bir hizmet vermelidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri hastaların tedavilerinin evde ve ayaktan yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır (2).
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin 4 temel özelliği vardır (13): 1- İlk başvuru: Birinci basamak sağlık hizmetleri, kişilerin sağlık hizmetine ilk başvuru yeridir. İlk başvuru yeri, erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Kişiler bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarında konu ile yeterli bilgiye sahip olmadıklarından nereye ya da kime başvuracağını bilemez. Bu durum hizmetin eşit olarak kullanımını engellediği gibi hizmetin maliyetini de arttırır. 2- Süreklilik: Düzenli bir bakım kaynağının varlığı ve bunun sürekli kullanımıdır. Sürekli bakımın anlamı kişilerin sağlık hizmeti aldıkları kaynağı kendilerinin diye
621. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Birinci basamak sağlık hizmetinin değerlendirilmesinde bir yaklaşım girişimi. Akçay Sağlık Ocağı'nda 0-5 yaş grubu çocuklara sunulan birinci basamak sağlık hizmetinin değerlendirilmesi - Sayfa 20
B-BİRİNCİ ÖZELLİKLERİ BASAMAK SAGLIK HİZMETİNİN TEMEL Her sağlık sisteminin iki temel amacı vardır. Birincisi hastalıkların nedenleri, izlenmesi, sağlığın geliştirilmesi konularında daha çok bilgi sahibi olarak tüm toplumun sağlığını geliştirmektir(Starfield B., 1992). En az birincisi kadar önemli olan ikinci amaç ise sağlık hizmeti ve sağlığın iyileştirilmesini, toplumun tüm kesiml...
Kayseri ili sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinin ve aile reislerinin hekim seçimi konusundaki düşüncelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 27
14 2.1.4.3. Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Olarak Temel Sağlık Hizmetleri TSH’nın en yaygın olarak bilinen yönü budur. Bu tanım koruyucu hizmetlerle evde ve ayaktan iyileştirici hizmetlerin bir arada sunulduğu hizmet basamağını anlatır, Bu, halkın “ilk başvuru” basamağıdır. Bu basamağın yetersiz kaldığı durumlarda, başvuran kişi bir üst basamağa (ikinci basamak), yani hastanelere sevk edilir. Bu...
Ödemiş ilçe merkezindeki yaşlıların sağlık hizmeti kullanım düzeylerinin 'andersen'in sağlık hizmet kullanımı davranış modeli' çerçevesinde değerlendirilmesi - Sayfa 27
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Özellikleri: a) İlk Başvuru Yeri Olması: birinci basamak herhangi bir sağlık sorununda ilk gelinen yerdir. Bunun için birinci basmak sağlık hizmetlerinin erişilebilir olması gerekir. Bireyler sağlık kuruluşlarını erişilebilir olarak kabul edip, kullanmadıkça kurumlar ilk başvuru hizmeti sağlayamaz. İlk başvuru yeri olarak birinci basamağın kullanılması...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

basamak
hizmet
birinci
sağlık
hizmeti
tanı


21. SAYFA ICERIGI

6. Yöresel endemik hastalıkların tedavisi 7. Sık görülen hastalık ve yaralanmaların tedavisi 8. Temel ilaçların sağlanması
Temel Sağlık Hizmetleri bireylerin sağlık ihtiyaçları için ilk başvurdukları (birinci basamak) yerden başlayarak daha üst merkezlerde (ikinci, üçüncü basamak) verilen tüm hizmetleri kapsar .
2.3. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ Her sağlık sisteminin iki temel amacı vardır; birincisi hastalıkların nedenleri, izlenmesi, sağlığın geliştirilmesi, konularında daha çok bilgi sahibi olarak tüm toplumun sağlığını geliştirmektir. İkinci amaç ise, sağlık hizmeti ve sağlığın iyileştirilmesini toplumun tüm kesimlerine eşit olarak ulaştırmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlık hizmet sistemlerinin iki ana hedefini karşılamak anlamında dengededir. Temel düzeyde bakım herkese eşit olarak sunulur. Sağlığı ve iyilik halini en üst düzeye çıkararak toplumda yaygın olan sorunların çözümü sağlanır (13).
TSH içerisinde birinci basamak sağlık hizmeti; topluma cinsiyet, hastalık ya da organ farkı gözetmeksizin, sağlık eğitimi, danışmanlık, hastalıklardan korunma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren kapsayıcı bir hizmet vermelidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri hastaların tedavilerinin evde ve ayaktan yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır (2).
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin 4 temel özelliği vardır (13): 1- İlk başvuru: Birinci basamak sağlık hizmetleri, kişilerin sağlık hizmetine ilk başvuru yeridir. İlk başvuru yeri, erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Kişiler bir sağlık sorunu ile karşılaştıklarında konu ile yeterli bilgiye sahip olmadıklarından nereye ya da kime başvuracağını bilemez. Bu durum hizmetin eşit olarak kullanımını engellediği gibi hizmetin maliyetini de arttırır. 2- Süreklilik: Düzenli bir bakım kaynağının varlığı ve bunun sürekli kullanımıdır. Sürekli bakımın anlamı kişilerin sağlık hizmeti aldıkları kaynağı kendilerinin diye
6

İlgili Kaynaklarsingle.php