ocağı tipleri için standart bina modelleri geliştirilmiş ve bunlara uygun binalar yapılmıştır. Ancak daha sonraları standartlar uygulanmadığı için bu sınıflamalar kullanılmamaktadır (2).
224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sağlık ocaklarında sağlık hizmetleri 8 ilke esasında verilmektedir (1,3).
1- Nüfusa Göre Örgütlenme: Ülkemizdeki Sağlık hizmetlerinin en temel ilkesi, nüfusa göre örgütlenmedir. Her sağlık biriminin hizmet götürmekle yükümlü olduğu coğrafi bir bölge belirlenir. Her sağlık ocağında bölgesinde yaşayan her ailenin ve aile bireyinin kaydı bulunur. Bu kayıtlar sağlık ocaklarının temel kayıtlarıdır, tahrip edilemezler ve yok edilemezler.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesine dair yönerge ye göre: Kentsel bölgelerde kurulan alt yapısı ve personeli uygun olan ve nüfusu 10000i geçen sağlık ocaklarının hizmet bölgesi alt bölgelere ayrılarak, bölge tabanlı hizmet uygulaması olarak sunulmaktadır. Bu uygulamada en az bir hekim, bir hemşire, bir ebeden oluşan ekipler olmalıdır. Sağlık ocağının diğer hizmetleri bölge tabanlı olmadan diğer sorumlu personel tarafından sürdürülecektir.(3). Sağlık ocağı bölgesi 1000015000 nüfusta en az iki alt bölgeye, 1500020000 nüfusta en az 3 bölgeye, 2000030000 nüfusta en az 4 bölgeye, 30000 üzeri de en az 5 bölgeye ayrılmalıdır (3).
2- Bütünleşik (Entegre) Sağlık hizmeti: Bütün sağlık hizmetlerinin bir arada ve bütüncül olarak verilmesidir. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ayakta ve evde hasta tedavisi hizmetleri bir arada bütünleşik olarak verilmelidir (12). Sağlık ocaklarında koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri bir arada verilmektedir. Sağlık hizmeti alacak kişiler, hangi nedenle olursa olsun, her türlü sağlık hizmeti için ilk başvuru yeri olarak sağlık ocaklarını kullanabilmelidir.
3-Ekip Hizmeti: Sağlık hizmetleri bir ekip olarak örgütlenmelidir. (12). Ekip, aynı amaç için, bilgi beceri ve yetki ve sorumlulukları ile birbirini tamamlayarak
823. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yataklı tedavi kurumlarında poliklinik gider yeri birim maliyetleri: Ankara ilinde seçilmiş hastanelerde bir örnek - Sayfa 32
17 alanında büyük gelişmeler sağlanırken, koruyucu hizmetler gerilemiş, özellikle hekim dışı sağlık personeli yetiştirilmesine gereken önem verilememiştir. 1960 sonrası dönem Planlı Kalkınma dönemidir. 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun" ile hükümet tabipliği yerine nüfus temel alınarak sağlık ocaklarının kurulması öngörülmüştür. İlk ke...
Evde bakım hizmetlerinde müşteri memnuniyeti - Sayfa 64
• Öncelikli hizmet • Katılımlı hizmet • Ekip hizmeti • Denetlenen hizmet • Uygun hizmet • Nüfusa göre hizmet Bu ilkeler uygun olarak tasarlanan örgütlenme modeli de şöyledir: • Sağlık örgütlenmesinin temel birimi, 5-1 O bin kişiye birinci basamak hizmeti verecek olan sağlık ocaklarıdır. Her sağlık ocağında bir hekim, bir hemşire, bir sağlık memuru, 2-4 köy ebesi ve bir tıbbi sekreter ile hizmet...
Sağlık karma malının tahsisinde etkinlik sorunu ve Türkiye'de sağlık reformu - Sayfa 138
123 sağlanmıştır (Sur)32• Bu kanun bir ilkeler kanunudur ve Türkiye'de ki sağlık politikasını temelini oluşturmaktadır. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinin temel ilkelerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. • -Eşit hizmet • -Sürekli hizmet • -Entegre hizmet •-Kademeli hizmet • -Öncelikli hizmet •-Katılımlı hizmet • -Ekip hizmeti • -Denetlenen hizmet • -Uygun hizmet •-Nüfusa göre hizmet...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hizmetleri
sağlık
temel
hizmet
personel
bölge


23. SAYFA ICERIGI

ocağı tipleri için standart bina modelleri geliştirilmiş ve bunlara uygun binalar yapılmıştır. Ancak daha sonraları standartlar uygulanmadığı için bu sınıflamalar kullanılmamaktadır (2).
224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sağlık ocaklarında sağlık hizmetleri 8 ilke esasında verilmektedir (1,3).
1- Nüfusa Göre Örgütlenme: Ülkemizdeki Sağlık hizmetlerinin en temel ilkesi, nüfusa göre örgütlenmedir. Her sağlık biriminin hizmet götürmekle yükümlü olduğu coğrafi bir bölge belirlenir. Her sağlık ocağında bölgesinde yaşayan her ailenin ve aile bireyinin kaydı bulunur. Bu kayıtlar sağlık ocaklarının temel kayıtlarıdır, tahrip edilemezler ve yok edilemezler.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesine dair yönerge ye göre: Kentsel bölgelerde kurulan alt yapısı ve personeli uygun olan ve nüfusu 10000i geçen sağlık ocaklarının hizmet bölgesi alt bölgelere ayrılarak, bölge tabanlı hizmet uygulaması olarak sunulmaktadır. Bu uygulamada en az bir hekim, bir hemşire, bir ebeden oluşan ekipler olmalıdır. Sağlık ocağının diğer hizmetleri bölge tabanlı olmadan diğer sorumlu personel tarafından sürdürülecektir.(3). Sağlık ocağı bölgesi 1000015000 nüfusta en az iki alt bölgeye, 1500020000 nüfusta en az 3 bölgeye, 2000030000 nüfusta en az 4 bölgeye, 30000 üzeri de en az 5 bölgeye ayrılmalıdır (3).
2- Bütünleşik (Entegre) Sağlık hizmeti: Bütün sağlık hizmetlerinin bir arada ve bütüncül olarak verilmesidir. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ayakta ve evde hasta tedavisi hizmetleri bir arada bütünleşik olarak verilmelidir (12). Sağlık ocaklarında koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri bir arada verilmektedir. Sağlık hizmeti alacak kişiler, hangi nedenle olursa olsun, her türlü sağlık hizmeti için ilk başvuru yeri olarak sağlık ocaklarını kullanabilmelidir.
3-Ekip Hizmeti: Sağlık hizmetleri bir ekip olarak örgütlenmelidir. (12). Ekip, aynı amaç için, bilgi beceri ve yetki ve sorumlulukları ile birbirini tamamlayarak
8

İlgili Kaynaklarsingle.php