çalışan bireylerden oluşur. Bu ekip üyelerinin sayıları ve nitelikleri görev yapacakları bölgeye ve bölge nüfusuna göre değişmektedir. Sağlık ocağında ekibin başkanı sağlık ocağı başhekimidir.
4-Sürekli Hizmet: Topluma bulunduğu yerde kesintisiz hizmet sunmalıdır. Herkesin sağlık hizmetlerine ulaşmasının doğuştan kazanılmış hakkı olduğu görüşü ile toplumun tüm kesimlerine hizmet verebilmelidir. Sağlık hizmetlerine kişiler her nerede yaşarlarsa yaşasınlar her zaman ulaşabilir olmalıdır.
5-Kademeli Hizmet: Birinci, ikinci üçüncü basamak tedavi kuruluşları arasındaki hizmet bölüşümü ve sevk zinciri olmalıdır. Kademeli hizmet ile kişilere daha hızlı hizmet verilmesi, kişilerin en yakınlarındaki sağlık kuruluşundan yaralanarak daha üst merkezlerdeki gereksiz karışıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Böylece daha nitelikli hizmet verilmiş olup hizmetin maliyeti düşürülmüş olur.
6-Katılımlı Hizmet: Halkın, sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanması süreçlerine katılmasıdır. Halkın sağlık hizmetlerine katılımı, özellikle Sağlık ocağı sağlık kurulları aracı sağlanmalıdır.
7-Kalite Yaklaşımı: Hizmetlerde ürün ve mekan kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla hizmeti sunanların ve alanların memnuniyeti sağlanmaktadır.
8-Risk Yaklaşımı: Toplumda herkese hizmet götürülemediği durumlarda, sağlıklı olanların bu durumlarını olumsuzlaştırmamak koşuluyla, sağlığı tehlike altında olanların göreceli olarak daha fazla yararlanmasını sağlamak esastır.
2.5. SAĞLIK OCAKLARININ GÖREVLERİ Sağlık ocaklarında dar bölgede çok amaçlı sağlık hizmeti modeli uygulanır. Bu model kapsamında sağlık ocaklarında yataklı tedavi hizmetleri dışında kalan hemen her türlü sağlık hizmeti verilmektedir (2,3).
924. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık kurumlarında hasta güvenliğinin sağlanmasında kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemi: Ankara ilindeki iki hastanede hasta güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik mukayeseli bir uygulama - Sayfa 35
  20   ocaklarında ve yataklı sağlık kuruluşlarında günün her saatinde ihtiyacı olanlara hizmet verilmesi esastır. e) Kademeli Hizmet: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi kuruluşları arasındaki hizmet bölüşümü ve hasta sevk zincirini ifade eder. Hizmet alacak kişilerin önce birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurmaları, sağlık personelinin uygun görmesi durumunda ikinci ya da üçüncü bas...
1980 sonrası Türkiye'deki sağlık politikalarında dönüşüm - Sayfa 44
32 1.2.Türk Sağlık Sisteminde Sağlık Hizmetlerinin Temel İlkeleri Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönergenin 5. maddesine göre Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınacak temel ilkeler şunlardır67: a) Nüfusa göre örgütlenme: Türkiye’de sağlık hizmetlerinin en temel ilkesi, nüfusa göre örgütlenmedir. Her sağlık biriminin hizmet götürmekle yükümlü olduğu coğrafi bir bölge belirlen...
Türk sağlık sisteminde sağlık hizmet sunumunun finansmanı ve genel sağlık sigortasının sürdürülebilirliği - Sayfa 37
Hastaların, önce birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarına (sağlık ocağı) başvurmaları ve buralarda evde ve ayakta teşhis ve tedavi edilemeyenlerin ikinci basamak olan hastanelere sevk edilmeleri gerekir. Böylece, hastaneler gereksiz yükten korunacak, hastalar hastaneye kadar gelme zahmetinden kurtulacak, aynı zamanda daha erken ve kolayca tedavi edilebileceklerdir. (4) Katılımlı ...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hizmet
hizmetleri
sağlık
sağlığı
ekip
hizmeti


24. SAYFA ICERIGI

çalışan bireylerden oluşur. Bu ekip üyelerinin sayıları ve nitelikleri görev yapacakları bölgeye ve bölge nüfusuna göre değişmektedir. Sağlık ocağında ekibin başkanı sağlık ocağı başhekimidir.
4-Sürekli Hizmet: Topluma bulunduğu yerde kesintisiz hizmet sunmalıdır. Herkesin sağlık hizmetlerine ulaşmasının doğuştan kazanılmış hakkı olduğu görüşü ile toplumun tüm kesimlerine hizmet verebilmelidir. Sağlık hizmetlerine kişiler her nerede yaşarlarsa yaşasınlar her zaman ulaşabilir olmalıdır.
5-Kademeli Hizmet: Birinci, ikinci üçüncü basamak tedavi kuruluşları arasındaki hizmet bölüşümü ve sevk zinciri olmalıdır. Kademeli hizmet ile kişilere daha hızlı hizmet verilmesi, kişilerin en yakınlarındaki sağlık kuruluşundan yaralanarak daha üst merkezlerdeki gereksiz karışıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Böylece daha nitelikli hizmet verilmiş olup hizmetin maliyeti düşürülmüş olur.
6-Katılımlı Hizmet: Halkın, sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanması süreçlerine katılmasıdır. Halkın sağlık hizmetlerine katılımı, özellikle Sağlık ocağı sağlık kurulları aracı sağlanmalıdır.
7-Kalite Yaklaşımı: Hizmetlerde ürün ve mekan kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla hizmeti sunanların ve alanların memnuniyeti sağlanmaktadır.
8-Risk Yaklaşımı: Toplumda herkese hizmet götürülemediği durumlarda, sağlıklı olanların bu durumlarını olumsuzlaştırmamak koşuluyla, sağlığı tehlike altında olanların göreceli olarak daha fazla yararlanmasını sağlamak esastır.
2.5. SAĞLIK OCAKLARININ GÖREVLERİ Sağlık ocaklarında dar bölgede çok amaçlı sağlık hizmeti modeli uygulanır. Bu model kapsamında sağlık ocaklarında yataklı tedavi hizmetleri dışında kalan hemen her türlü sağlık hizmeti verilmektedir (2,3).
9

İlgili Kaynaklarsingle.php