2.6. SAĞLIK OCAKLARINDA KULLANILAN FORMLAR Sağlık ocaklarında kullanılan formları, temel kayıt formları ve veri gönderme formları olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır (4,5).

2.6.1. Sağlık Ocağı Temel Kayıt Formları

Sağlık ocaklarında kullanılan üst makamlara (Sağlık Grup Başkanlığı ile İl Sağlık

Müdürlüğü) gönderilen verilerin alındığı temel kayıt formlarıdır (4,5).

Form No

Formun Adı

Form 001

Ev Halkı Tespit Fişi

Form 004

Kişisel Sağlık Fişi

Form 005

Gebe Loğusa İzleme Formu

Form 006

Bebek ve Çocuk İzlem Fişi

Form 007

Ebenin Çalışma Notları

Form 008

Ebe Aylık Çalışma Bildirisi

Form 009

Sağlık Memuru Aylık Çalışma Bildirisi

Form 010

Halk Sağlığı Hemşiresi Aylık çalışma Bildirisi

Form 011

Ocak Hekimi Aylık çalışma Bildirisi

Form 012A

5 Yaş Altı ( 0-59 Ay ) Aşı Kayıt Fişi

Form 012B

5 Yaş Üstü Aşı Kayıt Fişi

Form 014

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi

Form 016

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi

Form 019

Hasta Sevk Kağıdı

1549 Yaş Kadın İzlem Fişi

Doğum Fişi /Ölüm Fişi

2.6.2.Veri Gönderme Formları Temel kayıtlardan yaralanılarak doldurulup üst makamlara gönderilen verilerin kaydedildiği formlar ya da veri gönderme formlarıdır (4,5).

Form No. Form 002-003

Formun Adı Nüfusun Yaş Grupları, Cinsiyet ve Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı

1126. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık ocakları performans değerlendirme modeli çalışması - Sayfa 30
13 Türkiye'de sağlık ocaklarının performanslarının değerlendirildiği çalışmalar az sayıdadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Projesi illerinde sağlık ocaklarının çalışmalarının değerlendirilmesi, objektif bir şekilde karşılaştırılması ve izlenmesi amacıyla yapılan çalışmada “Sağlık Ocağı Değerlendirme Endeksi” geliştirilmiştir. Sağlık ocağı verileri esas alınarak yapılan araştırmada sağlık ...
Saglık sisteminde hastanelerden ülke sağlık enformasyon sistemine veri akışında kullanılan formların incelenmesi - Sayfa 67
0-4 yaş (0-59 Ay) Aşı Kayıt Fişi (Form 012/A); Bu form her sağlık evi yada sağlık ocağı bölgesi için ayrı hazırlanır. Formun üst kısmına, il, ilçe, sağlık ocağı, sağlık evi, muhtarlık ve sokak adı kaydedilir. Bölge dışı yapılan aşılamalarda bu forma kaydedilir. Sonra bu bilgiler özet olarak “Aşı Sonuçları çizelgesi “Form 013” e aktarılır. Yine her ay sonunda aşı yapılan çocukların “Kişisel Sağlık ...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
kayıt
fişi
form
formlar
formları


26. SAYFA ICERIGI

2.6. SAĞLIK OCAKLARINDA KULLANILAN FORMLAR Sağlık ocaklarında kullanılan formları, temel kayıt formları ve veri gönderme formları olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır (4,5).

2.6.1. Sağlık Ocağı Temel Kayıt Formları

Sağlık ocaklarında kullanılan üst makamlara (Sağlık Grup Başkanlığı ile İl Sağlık

Müdürlüğü) gönderilen verilerin alındığı temel kayıt formlarıdır (4,5).

Form No

Formun Adı

Form 001

Ev Halkı Tespit Fişi

Form 004

Kişisel Sağlık Fişi

Form 005

Gebe Loğusa İzleme Formu

Form 006

Bebek ve Çocuk İzlem Fişi

Form 007

Ebenin Çalışma Notları

Form 008

Ebe Aylık Çalışma Bildirisi

Form 009

Sağlık Memuru Aylık Çalışma Bildirisi

Form 010

Halk Sağlığı Hemşiresi Aylık çalışma Bildirisi

Form 011

Ocak Hekimi Aylık çalışma Bildirisi

Form 012A

5 Yaş Altı ( 0-59 Ay ) Aşı Kayıt Fişi

Form 012B

5 Yaş Üstü Aşı Kayıt Fişi

Form 014

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi

Form 016

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi

Form 019

Hasta Sevk Kağıdı

1549 Yaş Kadın İzlem Fişi

Doğum Fişi /Ölüm Fişi

2.6.2.Veri Gönderme Formları Temel kayıtlardan yaralanılarak doldurulup üst makamlara gönderilen verilerin kaydedildiği formlar ya da veri gönderme formlarıdır (4,5).

Form No. Form 002-003

Formun Adı Nüfusun Yaş Grupları, Cinsiyet ve Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı

11

İlgili Kaynaklarsingle.php