Sağlık ocağı ETF kayıtlarında kişilerin % 4.8inin (39) kaydı eksik, %9.6sının (78) kaydı fazla olup 845 kişiye ait kayıtlar vardı. 767 kişinin kaydı hem araştırma grubunda hem de sağlık ocağı kayıtlarında bulunmaktaydı. ETF kayıtları incelendiğinde soyadı bölümü %98.4 (240), adı bölümü %94.7 (231), öğrenim durumu bölümü %48 (117) doğruluğunda doldurulduğu belirlendi. Kişisel bilgilerden en çok boş bırakılan bölüm sosyal güvence bölümü %20.9 (51) bulundu. Araştırma grubunda yer alan bireylerin kişisel bilgilerinin tutarlılıklarının dağılımı Çizelge 5.3de gösterilmiştir.
3449. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
ocağı
inin
araştırma
durumu
kayıtlar


49. SAYFA ICERIGI

Sağlık ocağı ETF kayıtlarında kişilerin % 4.8inin (39) kaydı eksik, %9.6sının (78) kaydı fazla olup 845 kişiye ait kayıtlar vardı. 767 kişinin kaydı hem araştırma grubunda hem de sağlık ocağı kayıtlarında bulunmaktaydı. ETF kayıtları incelendiğinde soyadı bölümü %98.4 (240), adı bölümü %94.7 (231), öğrenim durumu bölümü %48 (117) doğruluğunda doldurulduğu belirlendi. Kişisel bilgilerden en çok boş bırakılan bölüm sosyal güvence bölümü %20.9 (51) bulundu. Araştırma grubunda yer alan bireylerin kişisel bilgilerinin tutarlılıklarının dağılımı Çizelge 5.3de gösterilmiştir.
34

İlgili Kaynaklarsingle.php