Araştırma grubunda yer alan kişilerin sağlık ocaklarındaki kayıtlarına göre yaş grupları değerlendirildiğinde; en yüksek kaydı bulunmayanlar 25-29 yaş aralığındakiler (%42.3) ve 30-34 yaş aralığındakiler (%42.7) idi. Araştırmada, 0-4 yaşları arasındaki çocukların %37.9u (14), 15-49 yaşları arasındaki çocukların %33,3 (115), 65 yaş üstündeki kişilerin %35i (41) kayıtsız bulundu. Araştırma grubundaki kişilerin sağlık ocaklarında kaydının bulunma durumu ve yaş gruplarına göre dağılımları EK 7de gösterilmiştir. 5.3. SAĞLIK OCAKLARI DEĞİŞKENLERİNE GÖRE EV HALKI TESPİT FİŞİ KARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırmada sağlık ocaklarında ETF Kartı bulunma durumuna göre dağılımlarına bakıldığında sağlık ocakları arasında anlamlı bir fark vardı (x=22.2 p= 0.002). En yüksek ETF bulunma durumu %91.1 (41) ile merkez 7 nolu sağlık ocağı olup, en düşük ETF bulunma durumu %51.5 (17) merkez 5 nolu sağlık ocağı idi. Sağlık ocaklarına göre ETF kayıtlarının durumu Çizelge 5.5de gösterildi.
3853. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
araştırma
ocağı
durumu
alan
bulunma


53. SAYFA ICERIGI

Araştırma grubunda yer alan kişilerin sağlık ocaklarındaki kayıtlarına göre yaş grupları değerlendirildiğinde; en yüksek kaydı bulunmayanlar 25-29 yaş aralığındakiler (%42.3) ve 30-34 yaş aralığındakiler (%42.7) idi. Araştırmada, 0-4 yaşları arasındaki çocukların %37.9u (14), 15-49 yaşları arasındaki çocukların %33,3 (115), 65 yaş üstündeki kişilerin %35i (41) kayıtsız bulundu. Araştırma grubundaki kişilerin sağlık ocaklarında kaydının bulunma durumu ve yaş gruplarına göre dağılımları EK 7de gösterilmiştir. 5.3. SAĞLIK OCAKLARI DEĞİŞKENLERİNE GÖRE EV HALKI TESPİT FİŞİ KARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırmada sağlık ocaklarında ETF Kartı bulunma durumuna göre dağılımlarına bakıldığında sağlık ocakları arasında anlamlı bir fark vardı (x=22.2 p= 0.002). En yüksek ETF bulunma durumu %91.1 (41) ile merkez 7 nolu sağlık ocağı olup, en düşük ETF bulunma durumu %51.5 (17) merkez 5 nolu sağlık ocağı idi. Sağlık ocaklarına göre ETF kayıtlarının durumu Çizelge 5.5de gösterildi.
38

İlgili Kaynaklarsingle.php