incelendiğinde 1, 2, 3, 4 sağlık ocakları ortalamanın altında; 5, 6, 7, 8 sağlık ocakları ortalamanın üstünde bulundu. Ebe-hemşire başına ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %67.4 ETF kaydı bulunurken, ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %67.0 ETF kaydı bulundu. Ebe-hemşire başına düşen nüfus ortalamanın altında ve üstünde olan sağlık ocaklarında Ev Halkı Tespit Fişi kaydı bulunma yüzdeleri aralarındaki fark anlamlı bulunmadı (p=0.940).
Sağlık ocaklarında hekim sayıları incelendiğinde aralarında farklılık görüldü. Sağlık ocağı hekim ortalaması 2 bulundu. Hekim sayıları yönünden 1, 2, 3 sağlık ocakları ortalamanın üzerinde bulunurken; 4, 5, 6, 7, 8 sağlık ocakları ortalamanın altında bulundu. Hekim sayısı ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %65.1 ETF kaydı bulunurken hekim sayısı ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %68.8 ETF kaydı bulundu. Hekim sayıları ile sağlık ocaklarında Ev Halkı Tespit Fişi kaydı bulunma durumu yüzdeleri arasındaki fark anlamlı değildi (p=0.229).
Sağlık ocaklarında hemşire sayıları incelendiğinde, aralarında farklılık görüldü. Sağlık ocaklarında ebe hemşire sayısı ortalaması 6 bulundu. Ebe- hemşire sayıları yönünden 1, 2, 3 nolu sağlık ocakları ortalamanın üstünde bulunurken 4, 5, 6, 7, 8 nolu sağlık ocakları ortalamanın altında bulundu. Ebe-hemşire sayısı ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %65.1 ETF kaydı bulunurken ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %68.8 ETF kaydı bulundu. Hemşire sayısı ile sağlık ocaklarında Ev Halkı Tespit Fişi kaydı bulunma durumu yüzdeleri arasındaki istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.229).
Sağlık ocakları toplam personel sayısı yönünden değerlendirildiğinde; toplam personel sayısı ortalaması 10 bulundu. 1, 2, 3 nolu sağlık ocakları toplam personel sayısı ortalamanın üstünde iken 4, 5, 6, 7, 8 nolu sağlık ocakları ortalamanın altında bulundu. Toplam personel sayısı ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %65.1 ETF kaydı bulunurken ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %68.8 ETF kaydı bulundu. Personel sayısı ile sağlık
4055. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kırsal ve kentsel alanda bulunan iki sağlık ocağında gebe izlemlerinin değerlendirilmesi - Sayfa 21
3. GEREÇ VE YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi Çalışma, gebe-lohusa izleme fişleri aracılığı ile kırsal ve kentsel alanda bulunan iki Sağlık Ocağı’nda izleme fişlerindeki bilgi kutularının kullanılma sıklığını saptamak ve gebe izlemlerini niteliksel yönden değerlendirmek amacıyla planlanmış, kesitsel tipte bir araştırmadır. 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer Araştırma Zonguldak İli Karadeniz ...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
personel
bulunma
ocağı
hekim
tespit


55. SAYFA ICERIGI

incelendiğinde 1, 2, 3, 4 sağlık ocakları ortalamanın altında; 5, 6, 7, 8 sağlık ocakları ortalamanın üstünde bulundu. Ebe-hemşire başına ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %67.4 ETF kaydı bulunurken, ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %67.0 ETF kaydı bulundu. Ebe-hemşire başına düşen nüfus ortalamanın altında ve üstünde olan sağlık ocaklarında Ev Halkı Tespit Fişi kaydı bulunma yüzdeleri aralarındaki fark anlamlı bulunmadı (p=0.940).
Sağlık ocaklarında hekim sayıları incelendiğinde aralarında farklılık görüldü. Sağlık ocağı hekim ortalaması 2 bulundu. Hekim sayıları yönünden 1, 2, 3 sağlık ocakları ortalamanın üzerinde bulunurken; 4, 5, 6, 7, 8 sağlık ocakları ortalamanın altında bulundu. Hekim sayısı ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %65.1 ETF kaydı bulunurken hekim sayısı ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %68.8 ETF kaydı bulundu. Hekim sayıları ile sağlık ocaklarında Ev Halkı Tespit Fişi kaydı bulunma durumu yüzdeleri arasındaki fark anlamlı değildi (p=0.229).
Sağlık ocaklarında hemşire sayıları incelendiğinde, aralarında farklılık görüldü. Sağlık ocaklarında ebe hemşire sayısı ortalaması 6 bulundu. Ebe- hemşire sayıları yönünden 1, 2, 3 nolu sağlık ocakları ortalamanın üstünde bulunurken 4, 5, 6, 7, 8 nolu sağlık ocakları ortalamanın altında bulundu. Ebe-hemşire sayısı ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %65.1 ETF kaydı bulunurken ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %68.8 ETF kaydı bulundu. Hemşire sayısı ile sağlık ocaklarında Ev Halkı Tespit Fişi kaydı bulunma durumu yüzdeleri arasındaki istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.229).
Sağlık ocakları toplam personel sayısı yönünden değerlendirildiğinde; toplam personel sayısı ortalaması 10 bulundu. 1, 2, 3 nolu sağlık ocakları toplam personel sayısı ortalamanın üstünde iken 4, 5, 6, 7, 8 nolu sağlık ocakları ortalamanın altında bulundu. Toplam personel sayısı ortalamanın üstünde bulunan sağlık ocaklarında %65.1 ETF kaydı bulunurken ortalamanın altında bulunan sağlık ocaklarında %68.8 ETF kaydı bulundu. Personel sayısı ile sağlık
40

İlgili Kaynaklarsingle.php