Çizelge 5.6. Sağlık Ocakları Değişkenleri ile ETF Kaydı Bulunma Durumunun Karşılaştırılması

DEĞiŞKENLER

Bölge Nüfusu

12870 ve üstü nüfus
12870 altı nüfus

ETF VAR

ETF YOK

N%

N%

167 63.9 94 36.1

77 75.4 25 24.5

TOPLAM N% 261 100 102 100

x p
4.406 0.036

Ebe 1980 ve altı 122 67.0 60

Hemşire

Başına

Düşen

Nüfus 1980 üstü

122 67.4 59

33 182 32.5 181

100 0.006 0.940
100

2 ve altında 141 68.8 64 31.2 205 100

Hekim

8.124 0.229

Sayısı

2nin üstü 103 65.1 55 34.9 158 100

Ebe 6 ve altında 141 68.8 64 31.2 205 100

Hemşire

Sayısı

8.124 0.229

6nın üstü 103 65.1 55 34.9 158 100

Personel 10 ve altında 141 68.8 64 31.2 205 100

Sayısı 10nun

0.522 0.470

üstünde

103 65.1 55 34.9 158 100

4257. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çorum il merkezinde çalışan hekim, hemşire ve ebelerin meme kanseri konusunda bilgi tutum ve davranışları - Sayfa 66
56 Tablo 4.22. Araştırma grubuna katılan sağlık personelinin meme kanser ile ilgili yayınları takip etme durumu Ebe Hemşire Hekim Toplam Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sürekli 7 5.0 7 3.0 2 3.0 16 3.6 Zaman zaman 117 83.0 182 77.4 58 86.6 357 80.6 Hayır 17 12.1 46 19.6 7 10.4 70 15.8 Toplam 141 100.0 235 100.0 67 100.0 443 100.0 X2= 6.317, p>0...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
hekim
hemşire
toplam
personel
nüfus


57. SAYFA ICERIGI

Çizelge 5.6. Sağlık Ocakları Değişkenleri ile ETF Kaydı Bulunma Durumunun Karşılaştırılması

DEĞiŞKENLER

Bölge Nüfusu

12870 ve üstü nüfus
12870 altı nüfus

ETF VAR

ETF YOK

N%

N%

167 63.9 94 36.1

77 75.4 25 24.5

TOPLAM N% 261 100 102 100

x p
4.406 0.036

Ebe 1980 ve altı 122 67.0 60

Hemşire

Başına

Düşen

Nüfus 1980 üstü

122 67.4 59

33 182 32.5 181

100 0.006 0.940
100

2 ve altında 141 68.8 64 31.2 205 100

Hekim

8.124 0.229

Sayısı

2nin üstü 103 65.1 55 34.9 158 100

Ebe 6 ve altında 141 68.8 64 31.2 205 100

Hemşire

Sayısı

8.124 0.229

6nın üstü 103 65.1 55 34.9 158 100

Personel 10 ve altında 141 68.8 64 31.2 205 100

Sayısı 10nun

0.522 0.470

üstünde

103 65.1 55 34.9 158 100

42

İlgili Kaynaklarsingle.php