Sağlık ocaklarının hiç birinin tıbbi sekreteri yoktu. Sağlık memuru sayısı sekiz sağlık ocağı toplamında 3 bulundu. Sağlık ocaklarının hiç birinde sağlık ocağı bölgesine ait kroki bulunmamaktaydı. Sağlık ocaklarının hiç birinin aracı bulunmamaktaydı. Sağlık ocakları poliklinik sayıları yönünden incelendiğinde; 3 Nolu Sağlık Ocağının poliklinik sayısı (138277); 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 nolu sağlık ocaklarının poliklinik sayıları toplamından (51663) fazla bulundu. (Bkz: Ek 8)
4358. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eskişehir il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında ruhsal bozuklukların yaygınlığı ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi - Sayfa 66
Tablo 29’da, çalışmamızda elde edilen ruhsal bozukluk yaygınlıkları ile poliklinik defteri kayıtlarında görülen ruhsal bozukluk tanıları yer almaktadır. Birinci basamak hekimlerin en az ruhsal bozukluk tanısı koydukları sağlık ocakları 13,19 ve 20 no.lu sağlık ocakları olmuştur. Poliklinik kayıtlarına göre 13 no.lu sağlık ocağında 3264 hastanın 12’si (% 0.4), 19 no.lu sağlık ocağında 1097 hastanın...

58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
sayısı
poliklinik
ocakları
ocağı
sayıları


58. SAYFA ICERIGI

Sağlık ocaklarının hiç birinin tıbbi sekreteri yoktu. Sağlık memuru sayısı sekiz sağlık ocağı toplamında 3 bulundu. Sağlık ocaklarının hiç birinde sağlık ocağı bölgesine ait kroki bulunmamaktaydı. Sağlık ocaklarının hiç birinin aracı bulunmamaktaydı. Sağlık ocakları poliklinik sayıları yönünden incelendiğinde; 3 Nolu Sağlık Ocağının poliklinik sayısı (138277); 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 nolu sağlık ocaklarının poliklinik sayıları toplamından (51663) fazla bulundu. (Bkz: Ek 8)
43

İlgili Kaynaklarsingle.php