Zonguldak karaelmas üniversitesi ögrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanımı ıle ıliskili bireysel ve psikososyal faktörler.T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BİREYSEL VE PSİKOSOSYAL
FAKTÖRLER
Dr. Özge SARAÇLI
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
ZONGULDAK 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Örgütsel performansın kurumsal performans karnesi yöntemi ile ölçülmesi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi üzerine yürütülen bir araştırma - Sayfa 12
Tablo 3.28: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Öğrenme ve Gelişme Boyutu Tablosu ...................................177 Tablo 3.29: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Öğrenme ve Gelişme Boyutuna Ait Veriler ...........................178 Tablo 3.30: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 2007 Yılı Ku...
Örgütsel performansın kurumsal performans karnesi yöntemi ile ölçülmesi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi üzerine yürütülen bir araştırma - Sayfa 11
Tablo 3.14: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Yatan Hastanın Hastanede Kaldığı Ortalama Gün Sayısının Yıllara Göre Değişimi.........................................................................................................160 Tablo 3.15: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin Kurumsal Performans Karnesinin Finansal Boyutuna Ai...
Yoğun bakım ünitelerinde yatan santral venöz katater takılı hastalarda, total parenteral nütrisyonun kan dolaşımı infeksiyona etkisi - Sayfa 83
9.ÖZGEÇMİŞ Selda YILDIZ 1979’da Zonguldak’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1998’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik önlisans bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 2000 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik lis...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
anabilim
dalı
özge


1. SAYFA ICERIGI

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BİREYSEL VE PSİKOSOSYAL
FAKTÖRLER
Dr. Özge SARAÇLI
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
ZONGULDAK 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php